Oracle-suite holde styring på identitet

Oracle lanserer ny integrert produktportefølje for håndtering av identiteter og aksesskontroll.

Oracle annonserer tilgjengelighet på en ny, integrert produktportefølje for håndtering av identiteter og aksesskontroll, kalt Oracle Identity and Access Management suite. Dette er en komplett og integrert produktportefølje som beskytter applikasjoner, kritiske systemer og data fra uautorisert tilgang.

Oracle har tidligere i år gjort strategiske oppkjøp av selskapene Oblix, Thor og Octet String. Det har gir Oracle muligheter i markedet for IAM (Integrated Acess Management), skriver selskapet i en pressemelding.

Dette markedet spås å ha en verdi på 2,8 milliarder dollar i 2006, noe som betyr at det norske markedet kan estimeres til omkring 150 millioner norske kroner.

Oracle Virtual Directory

Gjennom oppkjøpene har Oracle fått et fotfeste i markedet gjennom etablerte storkunder som Hydro på Oracle CoreID (tidligere Oblix) og rikstrygdeverket på Oracle Virtual Directory (tidligere Octet String).

Som premiss for å lykkes med strategien, har imidlertid både Gartner og IDC uttalt at det er viktig at Oracle makter å levere integrerte produkter så tidlig som mulig.

Mer informasjon og fullstendig beskrivelse av komponentene ligger her.