Oracle til politiet

Politiets data- og materielltjeneste har på vegne av justissektoren inngått rammeavtale med Oracle Norge til en verdi av 20 millioner kroner.

Rammeavtalen gjelder for anskaffelse av programvare for mellomvare, portal og database, ifølge en pressemelding.

Avtalen er inngått for en periode på tre år med mulighet for forlengelse med inntil ett år av gangen i inntil to år. Avtalen har en verdi på mellom 10 og 20 millioner kroner i avtaleperioden.

Mer elektronisk samhandling

Avtalen danner grunnlaget for justissektorens nye tjenesteorienterte it-arkitektur. Målet med den nye it-arkitekturen er å videreutvikle elektronisk samhandling innen sektoren, med annen offentlig myndighet og med andre samarbeidspartnere.

Alle nye løsninger i politiet skal benytte ny it-arkitektur, og programvaren som anskaffes vil være sentral i Politiets data- og materielltjenestes fremtidige utviklingsprosjekter.