Oracle vil overta

Oracle tilrettelegger all sin programvare for outsourcing.

Ideen er at Oracle eller en tredjepart skal kjøre programvaren til kunden med Oracle som administrator.

Nytt er Oracle 9i Application Server og database i tillegg til Oracle E-Business Suite 11i.