Hva er Amazons framtidsplaner for skyen?

TRUET: Amazon Web Services økende satsning utenfor sine tradisjonelle områder er en trussel mot mange, særlig Oracle.

Hva er Amazons framtidsplaner for skyen?

Analyse av Amazon Web Services’ stillingsannonser viser økende interesse for dataanalyse.

Analytikere hos investeringsselskapet Deutsche Bank Securities har nylig studert 2373 stillingsannonser lagt ut av skygiganten Amazon Web Services (AWS), for å prøve å få et glimt av hvor selskapet har tenkt seg med skytjenestene sine, forteller våre kolleger i Network World.

Den mest populære stillingskategorien er databaser og dataanalyse. AWS ønsker tydeligvis å gjøre skytjenestene sine til det naturlige valget for alle typer forretningsdata, og ønsker å gjøre det enkelt å administrere, analysere, og få rask og praktisk innsikt fra databaser. Deutsche Bank fant 84 stillinger som hadde med databaser å gjøre.

Etter denne kategorien, viser det seg at AWS satser tungt på sine kjernetjenester, som Elastic Compute Cloud (EC2) med sin infrastruktur av virtuelle maskiner og nettverk (75 jobber), lagring (71 jobber) og sikkerhet (48 jobber).

Analysen til Deutsche Bank beskriver trenden slik:

«AWS får stadig størstedelen av sin omsetning på 8+ milliarder USD  fra sine kjernetjenester, den mest populære er Elastic Compute Cloud (EC2) for serverkapasitet, og Simple Storage Service (S3) for lagringskapasitet. Etter som AWS flytter seg oppstrøms mot (formodentlig høyere marginer) topp-tjenester, virker det som innsamling og analyse av forretningsdata er den naturlige forlengelsen. I den grad AWS seiler i retningen vinden blåser, vil dette kunne støtte oppfatningen  - som er delt av mange, blant andre toppsjefene i Oracle og Tableau, for å nevne et par – at over en tiårs periode vil en stor andel av virksomhetenes operasjonelle og ustrukturerte data bli lagret og analysert i hyperskalerte offentlige skydatasentre».

At AWS girer opp skyplattformen sin som vert for data og analyse, og at kundene i økende grad liker ideen, hvilke konkurrerende leverandører vil denne utviklingen være en størst trussel for?

Analytikerne hos Deutsche Bank tror at Oracle har mest å tape. AWS investerer tungt i relasjonsdatabaser, som er Oracles smør og brød-produkter. Analytikerne mener at AWS’ Relational Database Service (RDS) allerede er større enn Oracles databasetjenester i skyen. Videre kan Teradata kjenne presset når AWS RedShift datavarehus tiltrekker seg mer oppmerksomhet, mener analytikerne.  AWS har allerede en omsetning på mer enn en milliard dollar på data-relaterte produkter. Deutsche Bank mener at også Splunk , som tilbyr operasjonell dataanalyse, kan komme i risikosonen når AWS forbedrer sin CloudWatch-tjeneste. Og til sist kan Microsofts Active Directory-produkter bli skadelidende når AWS satser tyngre på sikkerhet, mener analytikerne.

Les om:

Oracle