Lisensrevisjonen som nesten endte i retten

Lisensrevisjonen som nesten endte i retten

Kunden ville trekke Oracle for retten for selskapets lisenspraksis, men så langt gikk det ikke.

Høsten 2014 fikk sjokoladefabrikanten Mars Inc. varsel fra Oracle om at programvarelisensene skulle revideres. Dette er slett ikke uvanlig, Oracle er kjent for å passe godt på sine interesser når det kommer til lisenser.

Akkurat denne revisjonen tok imidlertid en litt mer unormal vending. Etter at Mars hadde presentert over 233.000 sider med dokumentasjon generert for egen kostnad til Oracle, valgte selskapet sist høst å stevne Oracle for rettssystemet i San Francisco, for å få Oracle til å roe seg ned med sine krav.

Mars trakk tilbake saken nå sist desember, antakelig fordi selskapet hadde kommet til enighet med Oracle utenfor rettsalen. Våre kolleger i Networkworld.com har ikke fått svar fra Oracle på spørsmål om kommentar, og Mars avslo å kommentere denne saken.

Men siden saken ble levert til retten, finnes det nå masser av offentlige dokumenter tilgjengelig, som kaster mer lys over Oracles praksis når det kommer til lisensiering av selskapets produkter.

Oracle på VMware

«Oracle krevde informasjon som selskapet ikke har kontraktfestet krav på å få, om servere som ikke kjører Oracle-programvare, og om Mars-personell som ikke bruker programvare fra Oracle », kan vi lese i dokumentene. «Oracle fremførte disse kravene med usanne påskudd under feilaktige premisser om at å ikke bruke programvaren likevel på en eller annen måte medfører lisensplikt på programvare som Mars skylder Oracle», leser vi videre.

Det er spesielt Mars’ bruk av VMware 5.1 eller høyere som Oracle hevdet utløste lisensplikt, selv på servere og klynger som ikke kjørte Oracle, forklarte Mars-direktør Eloise Backer i stevningen.

Oracle truet også med å oppheve hele lisensavtalen med Mars i oktober, dersom ikke selskapet krav ble imøtekommet.

Dårlig sak?

Teknologidirektør Dave Welch i konsulentselskapet House of Brick Technologies har skrevet en lang og omfattende bloggpost om saken. I denne bloggposten finner du også linker videre til dokumentene som Mars leverte til retten sammen med stevningen.

Welch synes det er synd at denne saken ikke kom fram til rettssalen, for han mener dette er første gangen en rettsbehandling av Oracles praksis når det kommer til kombinasjonen med VMware-basert virtualisering kunne skjedd. Han er likevel ikke det minste overrasket over at saken ble trukket før rettsforhandlingene skulle starte.

«Etter mitt syn virker det som om at Oracle er mest interessert i å se om det er mer penger å hente fra sine Oracle/VMware-kunder. Det virker også som om at Oracle ønsker å gjøre dette uten en evaluering fra rettssystemet», skrev Walch.

«Dersom Oracle har en kontraktsmessig god sak med tanke på sine påstander om lisenser på VMware-baserte systemer, ville de brukt en rettsavgjørelse for lenge siden for å statuere et eksempel om at de er villige til å beskytte sine rettigheter, heller enn å argumentere om dette i det stille, en kunde av gangen», la han til.

Gode råd

«Helt ærlig, jeg mener at flere av Oracles kunder burde stå opp for sine rettigheter», mener Robert Scott i advokatfirmaet Scott & Scott LLP. Han mener at Oracles utspill om lisensrevisjon er helt standard brev selskapet bruker. Det er imidlertid ingen ting i lisensavtalen som pålegger kunden den tids- og ressursbruken som Mars brukte i sitt forsøk på å bli enige med Oracle. Lisensrevisjonene skal egentlig skje for Oracles tid og kostnad.

Scott har også masser av råd og tips til andre Oracle-kunder der ute:

«Det viktigste er å være svært nøye før avtalen inngås. Noen ganger er det svært vanskelig å få full oversikt over avtalevilkårene, på grunn av all kompleksiteten og tvetydigheten, men dette er en viktig start», sa han.

Han peker ut som særlig viktig – og helt relevant i saken til Mars – å unngå avtaler som involverer å telle opp prosessorer og prosessorkjerner, særlig der basisen for hva som skal telles ikke er helt tydelig.

«Virtualisering er det største risikoområdet», legger han til. Han forteller videre at han har hjulpet klienter med å forhandle fram ubegrensete avtaler med Oracle. Han peker også på at det har vært rapportert om at Oracle han begynt å tilby en fastpriset, evigvarende lisensavtale på sine kjerneteknologier. Denne modellen omtalte cw.no på slutten av sist sommer.

 

Les også: "Forholdet er fiendtlig og fylt av dyp mistro" 

Les også: - 12 millioner i merkostnad

Les også: Mer pepper til Oracle

Les også: Permanent Oracle-lisens på trappene?

 

Oracle