Ordentlig tv på pc-en

Ordentlig tv på pc-en

Glem videoformater og medieavspillere. Med Video Furnace kan it-sjefen gi alle ansatte tv på pc-en uten å tenke på lokal programvare.

Tirsdag arrangerte Dataequipment seminar med det lille amerikanske selskapet Video Furnace. Interessen var så overveldende at mange måtte avvises. De 60 som kom innenfor dørene fikk se en helt ny form for iptv for bedrifter.

Enkelhet var det viktigste målet da Joe Gaucher etablerte Video Furnace for fire år siden. Da hadde han sett hvor tungvint det er å måtte forholde seg til lokalt installerte mediavspillere og plug-ins til nettlesere, og hvor varierende kvalitet det er på tv-bilder levert over internett. Separat kabel-tv anlegg gir god bildekvalitet, men er dyrt.
Elsket av it-folk

- En kan ikke regne med at de ansatte i en bedrift eller offentlig etat er tidlig ute med å ta i bruk ny løsninger. Video over internett er en teknisk ting, sier Gaucher.

Den tidligere Pacman-programmeren laget en sentralisert løsning hvor hver organisasjon kun trenger å installere programvare på en eller flere servere. Fra disse serverne, som er tilknyttet ønskede tv/videokilder, distribueres signalene som MPEG 1, 2 eller 4 over bedriftens datanett.

Video-serveren aksesseres gjennom en hvilken som helt nettleser. Deretter er nettleser overflødig. Brukeren får en liten programsnutt på 400 kilobyte som automatisk legger seg i minnet, og som åpner seg som en medieavspiller på skjermen. Elektronisk programguide følger med. 

- It-folkene elsker oss fordi det er ingenting som skal installeres lokalt.

Bytte av kanal tar typisk et par sekunder. Mange videostrømmer kan vises samtidig, fra full skjerm til miniatyrbilde.

Kvalitet

Video Furnace sin løsning støtter både live tv-sendinger og video på forespørsel. Målgruppen er bedrifter som ønsker å gi de ansatte tilgang til tv, eller som ønsker å kunne kommunisere med alle ansatte på en gang.

Det er opp til administrator å bestemme hvilken video-kvalitet som skal overføres. Høyoppløselig tv (HDTV) støttes også. Det er mulig å legge inn meldinger til de ansatte, eller å vise skjermbilder fra andre pc-er som bilde i bilde.

Nettet må ha garantert tjenestekvalitet (QoS) og støtte multicast. Multicast er viktig for at mange skal kunne se på tv samtidig uten at nettet kneler.

- I nett som er nyere enn fem år er dette ganske standard. Eldre nett må eventuelt oppgraderes, sier Egil Jahren, salgssjef i Dataequipment.

Det var forespørsler fra norske kunder som førte Dataequipment til Video Furnace. Blant annet har flere departementer vist interesse for at de ansatte skal kunne se nyhetssendinger på pc-en ved spesielle hendelser.