Organiserer digitalt innhold

Organiserer digitalt innhold

Portfolio forbedrer organiseringen av virksomhetens multimedia med sin katalogstruktur. Portfolio Netpublish bygger web-sider med bilder.
Extensis Portfolio forbindes først og fremst med et arkiveringssystem for digitale bilder. For enkel bruk konkurrerer tyske Cumulus og norske Fotostation. For mer avanserte oppgaver har Portfolio ytterligere funksjonalitet.

-- Cumulus kan være en bra start, men når behovet er noe mer, er Extensis Portfolio et bedre alternativ, sier Lars Thunström, nordisk salgsansvarlig for Extensis.

Funksjonene omfatter katalogisering av filer som digitale bilder, illustrasjoner, lyd, presentasjoner og video. Portfolio er ikke et arkivsystem for innholdet, men et arkivsystem om innholdet, i praksis et avansert katalogsystem. Innholdet kan ligge på cd-er, dvd-er eller i et lagringssystem.

-- Dukati har alt om sine motorsykler på 500 cd-er styrt av Portefolio, forklarer Lars Thunström.

Portfolio og dens konkurrenter representerer derfor viktige organisasjonsfunksjoner for intern og ekstern informasjon overfor aksjonærer, ansatte, kunder og publikum. Selv betegner Extensis Portfolio for DAM (Digital Asset Management), et system for å administrere virksomhetens digitale verdier.

Omfattende

Extensis ble grunnlagt i 1993 for å utvikle løsninger for digital organisering. Bedriften som holder til i Portland Oregon i USA, eies i dag av japanske Celartem Technology. Omsetningen er på 27 millioner dollar. I Norge er det Infinigate som representerer Extensis.

Produktene omfatter Suitcase og Font Reserve for digitale fonter (bokstavtyper) og Portfolio for organisering av innhold.

Dagens Portfolio er utviklet fra Fetch som Extensis kjøpte fra Aldus i 1996. Partnere er Adobe, Apple, Macromedia, Microsoft, Oracle og Quark, alle betydelige bidragsytere til dagens multimedia-løsninger.

-- Shell styrer all sin publisering og alt digitalt innhold fra Haag, fremhever Lars Thunström.

De store konsernene har innsett at informasjonsvirksomhet er blitt et betydelig mer omfattende arbeidsfelt de senere årene. Fordelen er at den kan sammenstilles, omorganiseres og presenteres på en helt annen måte etter at programvareleverandører som Aldus og Quark kom med sine produkter, og internettet ble et nytt presentasjonsmedium.

Større betydning

Katalogsystemer som organiserer digitalt innhold, vil få større betydning for alt virksomheter foretar seg. Særlig i kombinasjon med virksomhetens portal forsterker digitalt innhold et budskap.

-- Kundene kan naturligvis kjøpe en omfattende rapport, gå på et seminar og bruke seks måneder, men det er egentlig ikke så vanskelig. Vi foreslår at de prøver i 30 dager før de kommer på kurs, men til nå har ingen kommet, hevder Lars Thunström.

Katalogen til Portfolio 7 kan håndtere inntil 200.000 filer, eksempelvis bilder. Denne lagres på en tjenestemaskin ved en flerbrukerløsning, alternativt på brukerens pc.

Ønskes det større oversikter kan katalogen lagres i en database, eksempelvis Mysql, Oracle eller SQL Server. Da benyttes SQL Connect som oppretter en standardisert kobling (ODBC, Open Data Base Connect) til databasen.

Lager Web-sider

Den viktigste nyheten er Netpublish som lar avanserte brukere lage Web-sider med henvisning til Portfolio-kataloger, uten at de trenger kunne noe om HTML (Hypertext Markup Language) eller Javascript.

Det er ferdiglagde skjeletter som muliggjør Web-publiseringen. Eksempelvis vil miniatyrbilder kunne være lenker til orginalbilder en bruker vil anskaffe. Disse kan vises i gallerier som er en samling av utvalgte bilder og en samling av mulige alternativer. Begge disse galleriene kan vises samtidig på skjermen.

Netpublish krever Microsoft Internet Information Server eller Apache HTTP Web server basert på FastCGI (Common Gateway Interface).

Det nærmeste Portfolio kommer arkivering er den nye brennefunkjsonen av bilder i høy eller lav oppløsning på cd eller dvd.

Også for bildebehandling tilbys en konverteringsfunksjon som omgjør bilder i rå-format eller tunge Photoshop-filer til JPEG (Joint Photographic Experts Group) eller TIFF (Tagged Image File Format). Gjøres det en endring i Photoshop, vil Portfolio samkjøre endringen med det eller de lagrede bildene.

Bedre visning

Metadata er beskrivelsesdata om data. Metadata som IPTC (International Press Telecommunications Council) og XMP (Adobes Extensible Metadata Platform) kan inkluderes i katalogiserte filer.

Portfolio 7 leser metadata fra bildene eksempelvis data om tid, dato, blenderåpning og hastighet. Metadataene omfatter også EXIF (Extensible Image File Format). Dataene kan utvides med data Portfolio legger til. Disse vil følge bildene ved eksport til applikasjoner eller brukere.

Mens Portfolio tidligere har vært svært enkel på presentasjon, har versjon 7 klare forbedringer. Nytt er nye visningsformer som tillater visning av bilder ved å gjøre endringer på linjeavstand, cellestørrelse, fonter, størrelse, stil, farge og plassering av miniatyrbilder.

Det kan automatisk foretas forhåndsvisning av bildene når de blir katalogisert selv om originalene ikke er tilgjengelige. Miniatyrbilder på inntil 2.000 punkter benyttes for visningen.

-- Det er mulig å legge til søkeord direkte. Ved å angi Infinigate, vil Portfolio svare hvor mange ganger navnet finnes fra før, hevder Lars Thunström.

Fotografer kan produsere kontaktsider ved å velge hvor mange bilder som skal vises. Portfolio 7 vil organisere bildene og endre størrelsen slik at de tilpasses sidestørrelsen.