Orkan i et vannglass

Orkan i et vannglass

Forbrukerrådet og mobilprodusentene, med EE-bransjen i spissen, krangler om en klagelov for mobiltelefoner. Saken kan havne i retten. Dustete, spør du meg.
Det de krangler om er om du med loven i hånd kan reklamere på mobiltelefonen i inntil fem år etter at du har kjøpt den. Men dette liker ikke mobilprodusentene, som opererer med to års klagefrist. I de såkalte mobilvettreglene fronter organisasjonen Elektro og elektronikkbransjen dette synet. Mobilpusherne pakker på kundene relativt dyre forsikringsordninger, som de strengt tatt ikke har behov for.

Forbrukermyndighetene mener mobilbransjen bevisst ignorerer lov og praksis. EE-bransjen hevder at de ikke har brutt noen lover ) de har bare tolket den på sin måte ) akkurat som Forbrukertvistutvalget. Dersom partene ikke blir enige, ser det ut som saken vil havne i rettsystemet.

Enkelte mobilprodusenter, spesielt Nokia, har vært svært arrogante overfor kundene dersom disse vil reklamere på mobiltelefonene. Det er kanskje ikke uten grunn at mobiltelefoner de siste årene har toppet klagene hos Forbrukerrådet. Men forbrukermyndighetene opplyser ikke at dette stort sett gjelder nyere telefoner - altså programmeringsfeil som lett kunne rettes opp.

Mobilprodusentene og EE-bransjen burde innse at kunden alltid har rett. For å sitere Telenor-direktør Berit Kjøll; -- Det koster så lite å gjøre kunden fornøyd!

I følge informasjonssjef Erik Andersen i EE-bransjen skifter nordmenn i gjennomsnitt ut mobiltelefonene etter litt over to år. Siemens-direktør Rune Tufte har sagt at i yngre kundegrupper, altså folk under 25 år, skifter de ut mobilen hver niende måned. Tufte mener at nordmenn som er rundt 35 år skifter ut mobilen hvert år.

Lignende historier har Computerworld fått hos de fleste av mobilprodusentene. Utskiftningshastigheten går altså raskt nedover. Dersom denne utviklingen fortsetter ser jeg ikke bort fra at standard mobiltelefoner om ti år vil bli en forbruksvare på nesten lik linje med melk og brød.

Hvor mange kjenner du som bruker en mobiltelefon som er fem år gammel? Det må i tilfelle være tanta til Beate. I praksis er det svært få som vil ha nytte av at Forbrukerrådet vinner frem.

Så hvorfor i alle dager krangler så Fornbrukemyndighetene og mobilbransjen? Hva med å vise litt fornuft og edruelighet? Begge partene burde jenke seg i denne ikke-saken.