Orkla-kontrakt for Ergo

Orkla Finans outsourcer it-driften til ErgoGroup.

Orkla Finans har valgt å outsource driften av ny it-plattform til ErgoGroup. Avtalen omfatter etablering av en ny og fremtidsrettet plattform, samt leveranse av tilknyttede driftstjenester for Orkla Finans Gruppen.

Avtalen har en verdi på over 20 millioner kroner over 5 år.

Løsningen ivaretar både tradisjonelle it-løsninger og telefoni. Driftsløsningen er basert på sentral drift i redundante datasentre og med utstrakt bruk av tynne klienter og webløsninger samt mobile enheter. Avtalen omfatter også lokale tjenester der hvor virksomheten er lokalisert

- Vi er godt fornøyd med å bli valgt som leverandør til Orkla Finans. Orkla Finans får med dette en fremtidsrettet løsning for sin nye driftsplattform. Avtalen omfatter i tillegg lokale tjenester gjennom ErgoGroups landsdekkende leveranse apparat, sier Terje Mjøs, administrerende direktør i ErgoGroup.