Orkla velger TDC i hele Norden

Orkla velger TDC i hele Norden

Orkla-konsernet har inngått en ny rammeavtale med TDC om leveranse av telefoni og datatjenester til alle Orklas selskaper i Norden.

Avtalen er treårig, med opsjoner om forlengelser, og har en totalverdi på et tresifret millionbeløp per år. Orkla er en av Nordens største industrikonsern, med mer enn 200 virksomheter i porteføljen.

- Dette føles som en bekreftelse på vår posisjon som totalleverandør av kommunikasjonsløsninger i Norden. Dette er en av de største kontraktene vi har signert med tanke på vår nordiske satsning. Avtalen innebærer en betydelig omsetning i alle de nordiske landene, hvor det største uttaket av tjenester vil skje i Norge og Danmark, sier administrerende direktør Ketil Kivedahl i TDC Song.

Avtalen med Orkla inkluderer alle produkter og tjenester fra TDC, herunder datatjenester, fast- og mobiltelefoni, hvor Orkla med sin størrelse er blant de største telekunder i alle fire nordiske land.