Oslo kommune gjør avtale med IBX

IBX har inngått avtale med Oslo kommune. Kommunen skal ta i bruk selskapets innkjøpsløsning og tilknyttes markedsplassen ehandel.no.

Oslo kommune blir med denne avtalen den fjortende offentlige virksomheten som kommer med i ehandel.no, det offentliges innkjøpsportal. Oslo kommune gjør årlige innkjøp for over 10 milliarder kroner, hvor omlag 5,5 milliarder kroner er relatert til driftsanskaffelser. 

-- Dette er en milepæl for norsk e-handel. Vi er svært fornøyd med at Oslo kommune, som landets største, nå inngår et samarbeid med oss. Vi er sikre på at dette vil få både andre store offentlige virksomheter og store norske selskaper til å legge en innkjøpsstrategi for de kommende år, der bruk av en elektronisk markedsplass står sentralt, sier administrerende direktør Asbjørn Sola i IBX.

Etater, bydeler, bedrifter og virksomheter som juridisk ligger under kommunen er bundet til den avtalen med IBX. Med det håper kommunen å bedre rammeavtalene med sine leverandører og i tillegg kunne redusere antall leverandøre.

Oslo kommunes aktivitet på markedsplassen vil inkludere innkjøp av indirekte varer og tjenester, som kontorrekvisita, it-utstyr, forbruksvarer og etter hvert også vikartjenester.

-- Vi begynner med Skoleetaten. Det utgjør 700 brukere. Resten av kommunen kommer med over en periode på to til tre årene, sier Sola.

I alt vil Oslo kommune utgjøre 35.000 brukere.