Oslo kommune outsourcer

Steria har inngått en outsourcingsavtale med Oslo kommune. Selskapet skal drifte kommunens økonomisystem. Kontrakten er verdt 28 millioner kroner.

Oslo kommune benytter Agresso som økonomisystem. Løsningen har vært i drift siden april i år. I alt har kommunen 5.000 Agresso-brukere fordelt på 70 virksomheter.

 

- Det er faktisk verdens største Agresso-installasjon som Steria skal drifte, sier konstituert direktør Kjetil Dammen i Oslo kommunes system- og regnskapsetat, i en pressemelding.

 

Steria tar ansvaret for tre ulike driftsfunksjoner. Disse er produksjon, test og opplæring. I tillegg kommer en SAN lagringsløsning og en ekstern katastrofeløsning.

 

Avtalen med Oslo kommune løper i første omgang over tre år og er verdt 28 millioner kroner. Kommunen kan imidlertid forlenge driften  ytterligere tre år. I så fall vil kontraktsummen bli 40 millioner kroner.