Oslo kommune skal kutte 100 it-stillinger

Oslo kommune skal kutte 100 it-stillinger

Oslo kommune setter ut it-driften. Hundre stillinger knyttet til drift og vedlikehold blir overflødige.

Byrådet i Oslo har vedtatt en it-organisering som kan få dramatiske konsekvenser for mange it-ansatte i kommunen. Vedtaket går i store trekk ut på å sette bort it-driften.

"Utgangspunktet er at oppgaver som ikke krever særskilt intern kommunal kompetanse skal utføres av eksterne leverandører" står det i byråddsak 298/05. Saken er nå til behandling i bystyrets finanskomité, og en endelig beslutning tas i januar. Hundre it-ansatte vil bli berørt av omorganiseringen.

Virvar av avtaler

Oslo kommune bruker årlig en halv milliard i året på it. Besparelsene ved å gå over til eksterne leverandører er åpenbare, mener finansbyråd André Støylen.

Beslutningen følger byrådets hovedprinsipp om å kjøpe tjenester i markedet når der dette lønner seg.

- Det viktigste er å få samordnet og koordinert vår it-håndtering. Det er et enormt omfang av serviceavtaler og et stort mangfold av leverandører, sier Støylen.

3.000 kontrakter

Ifølge et høringsnotat tilknyttet omorganiseringen, har Oslo kommune 2.000 til 3.000 ulike it-kontrakter med eksterne leverandører. Noen leverandører har inntil 40 avtaler med ulike virksomheter i kommunen, og det er til dels store variasjoner i pris og kvalitet.

I enkelte tilfeller har enkeltvirkomheter betalt tre ganger så mye som andre virkomheter for samme tjeneste.

- Vi er overbevist om at det er mye å hente på å samordne, redusere antallet lisenser og så videre for å få ned kostnadene, sier Støylen til Computerworld.no.

Sentraliserer

Selv om enkelte bydeler har satt bort driften allerede, skjer det aller meste av it-drift lokalt i hver enkelt virksomhet i bydelene. Med driften satt ut til eksterne leverandører, vil en stor del av behovet for drift og vedlikehold reduseres.

- Det vil være behov for noen færre driftere enn i dag. Det er snakk om rundt hundre stillinger som spares inn, sier Støylen.

- Hva skjer med dem som blir overtallige?

- Det blir håndtert på vanlig måte, slik vi legger til grunn ved omstillinger i kommunen. Det er en veldig stor organisasjon, og i stor grad skal det la seg gjøre å finne annet passende arbeid. Noen vil kanskje velge å gå over til eksterne leverandører.

To alternativer

Bydelene er forelagt to alternativer, som de skal ta stilling til innen nyttår. Begge skisserer omfattende outsourcing, men i det ene alternativet får bydelene mulighet til å beholde førstelinje-support.

Mange bydeler har reagert negativt på byrådets vedtak og etterlyser i sine høringsuttalelser faktiske tall som kan dokumentere at utsetting av driften faktisk vil lønne seg.

- For enkelte kontrakter kan det dreie seg om millionbeløp. Det er snakk om veldig store beløp, selv om vi ikke kan gå ut med eksakte tall, hevder Støylen.

- Dette har blitt møtt med en viss motstand i bydelene. Blir tiltakene gjennomført uansett?

- Byrådet har fattet sin beslutning, men saken er forsinket. Det blir mulig for bydelene å beholde de lokale supporttjenestene, og dette ligger til behandling i bystyret nå. Gjennomføringen kommer på nyåret, sier Støylen.

De nye tekniske investeringer går uansett over fra lokale datarom til mer nettsentriske dataløsninger. Behovet for server-vedlikehold vil derfor bli mindre for bydelene uansett, mener Støylen.