Oslo landets ledende it-region

Flest ansatte og fleste nyetableringer innen it.

Oslo og Akershus er den ledende it-regionen i landet, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Tallene fra 2005 viser at regionen topper listen både når det gjelder antall nyetableringer i it-sektoren og antall it-sysselsatte som andel av det samlede antallet arbeidstakere, skriver Nyskapning.no

Antall nyetablerte bedrifter i it-sektoren i Oslo-regionen i fjor var 1202. It-sektoren sysselsatte rundt 27 000 personer, noe som utgjorde 9,1 prosent av alle sysselsatte.

2005 var et godt år for nyetableringer av it-bedrifter også utenfor hovedstadsområdet.