Oslos tjenester oppe igjen

Oslos tjenester oppe igjen

Evry, Datametrix og Telenor brukte nesten to dager på å løse problemene som rammet helse og sosialtjenesten i Oslo.

Mandag ettermiddag oppsto det kommunen kaller en «teknisk feil» i et datasenter som leverer it-tjenester til ansatte i sykehjem, hjemmetjeneste, barnevern og sosialtjeneste. Dette betyr at brukerne her mistet eller fikk redusert tjenestetilbudet.

I gang igjen

Onsdag morgen var tjenestene oppe og leverte.

De ansvarlige leverandørene er Evry, Datametrix og Telenor.

Årsak usikkert foreløpig

Så langt vi har fått brakt på det rene, er det Evry som drifter serverinfrastrukturen i kommunen, og Datametrix og Telenor som drifter nettverk og kommunikasjonsløsningen.

Detaljene om hva som gikk galt var i skjæringspunktet mellom disse delene av infrastrukturen.

- Vi går i statusmøte nå i formiddag, og håper å vite mer om hva som gikk galt etter dette møtet, sier Kristin V. Tønnessen, informasjonssjef for bedriftsmarkedet i Telenor Norge.