Outsourcing mer populært i nedgangstider

Fokus på å kutte kostnader fører til at outsourcing blir mer og mer populært. CSC har tegnet en avtale med Motorola som innebærer overtakelse av 1.300 medarbeidere.

It-selskapet CSC og Motorola har nettopp inngått en global outsourcingsavtale med en verdi på 11,5 milliarder norske kroner. Kontrakten løper i 10 år og føyer seg inn i rekken av store outsourcingskontrakter den siste tiden. Nylig inngikk CSC tilsvarende avtaler verdt flere hundre millioner kroner med blant annet Vital og TDC (tidligere TeleDanmark).

-- Outsourcing følger en slags motfase i nedgangstider. Det totale markedet for outsourcing vokser fortsatt både globalt, i Norden og her til lands. I dagens markedssituasjon vektlegges kostnadsbesparelsene. De fleste outsourcer i første rekke for å spare penger, sier Morten Søgård, administrerende direktør i CSC Solutions Norge.

Outsourcingsavtalen med Motorola, som trer i kraft 1. mai 2003, omfatter leveranse av it-infrastruktur. CSC skal ivareta driften av midrange, desktop og pc-infrastruktur for Motorola på verdensbasis. CSC blir også ansvarlig for selskapets globale helpdesk og nettverksinfrastruktur.

-- Avtalen med CSC er forretningsmessig forankret og forsterker Motorolas ambisjon om effektivisering og forbedring av det økonomiske resultatet, sier Sam Desai, som er Motorolas viseadministrerende direktør.

Store avtaler også i Norge og Norden

I januar i år kunngjorde Vital at selskapet viderefører sitt avtaleforhold med CSC ved å inngå en it-avtale til en verdi av mer enn 200 millioner kroner. Avtalen som løper over tre år omfatter systemutvikling, forvaltning og drift av virksomhetskritiske systemer og applikasjoner for forsikringsselskapet som eies av Norges største finanskonsern DnB.

Samarbeidsavtalen medfører at CSC blir hovedleverandør av it-tjenester til forsikringsselskapet ut 2006. Dette antas å være en av de største it-avtalene inngått her til lands hittil i år.

-- Det viser at CSC er en interessant it-leverandør for store norske konsern. Avtalen er viktig både økonomisk og strategisk, og bekrefter CSCs posisjon som ledende leverandør til den norske finanssektoren, sier Søgård.

I februar i år inngikk CSC en tilsvarende outsourcingsavtale med telekommunikasjonsselskapet TDC. Det er en av Danmarks største outsourcingsavtaler noensinne med en verdi på over en halv milliard kroner. Som en del av denne avtalen overtar CSC 183 medarbeiderne fra TDC. Til sammenligning forventes omkring 1.300 medarbeidere i Motorola overført til CSC som en følge av den nylig inngåtte outsourcingsavtalen selskapene imellom.

-- Outsourcing dreier seg om mennesker med unik kompetanse. For at outsourcing skal bli vellykket må denne kompetansen dyrkes og ivaretas. Kompetanseoverføring er tross alt noe av det viktigste ved outsourcing, sier Søgård.