-- Outsourcing er i startgropa

Eterra har tro på outsourcing. Virksomheten på området vokser og kjøpet av Itworks kan selskapet få ytterligere vann på mølla.
Eterras forretningsstrategi er tuftet på it-tjenester. Tilbud om outsourcing av drift er et viktig element i denne strategien. Det ble ikke minst understreket etter oppkjøpet av outsoursingsdelen etter Itworks-konkursen på forsommeren i år.

-- Vi merker økning innenfor vår outsourcingvirksomhet. Ikke bare på grunn av oppkjøpet av Itworks. Vi har også en naturlig økning. I Eterra tror vi - og ser - at outsourcing er i startgropa, sier informasjonsansvarlig Ann Kristin Ernes i Eterra.

Eterra har rettet mye av sin oppmerksomhet mot offentlig sektor. Blant annet drifter og overvåker selskapet Bærum kommunes nettverk.

-- Vi har en klar målsetning om mer fokus på slike tjenester. Nå er omsetningen fordelt mellom 25 prosent på tjenester og 75 prosent på produkter. I 2004 håper vi fordelingen vil være 50 - 50. Outsourcing blir et stort vekstområde i tiden som kommer, sier Ernes.