Outsourcing vokser raskest

Outsourcing vokser raskest

Bruken av outsourcing øker. I år er det ventet en vekst på 3,1 prosent.
Gartner slår fast stadig flere bedrifter velger å sette bort hele eller deler av it-driften. Innen it-relaterte tjenester er det dette segmentet som vokser raskest. Analyseselskapet anslår en vekst i Europa i år på 3,1 prosent. I årene som kommer vil adopsjonen av slike tjenester øke ytterligere og bidra til at veksten i 2007 vil bli på rundt åtte prosent.

Mange velger seg leverandører som flytter it-virksomheten til lavkostland i Øst-Europa og Asia - såkalt offshore outsourcing. I 2010 spår Gartner 25 prosent av alle tradisjonelle it-prosesser vil utføres utenfor de landene de blir kjøpt.

-- Det hendte noe spesielt i Europa i fjor. Av de 15 megaavtalene (over syv milliarder kroner) knyttet til outsourcing som bli inngått, havnet 10 av dem hos europeiske leverandører, sier Gartner-direktør Roger Cox. Han peker på at det siden 1989 frem til 2003 bare ble inngått 14 slike avtaler.