OUTSOURCING: – Kutt i driftskostnader er fremdeles øverst på listen over prioriterte tiltak i 2018, sier outsourcing-ekspert Geir Alexander Talseth i KMPG Digital. (Foto: KPMG)

OUTSOURCING: – Kutt i driftskostnader er fremdeles øverst på listen over prioriterte tiltak i 2018, sier outsourcing-ekspert Geir Alexander Talseth i KMPG Digital. (Foto: KPMG)

- Skyløsninger den nye normalen

For første gang opplever tjenesteleverandørene i det nordiske outsourcing-markedet fallende etterspørsel. Noe av årsaken er at skytjenester seiler opp som den nye normalen.

Det er KPMG som har dokumentert denne nye trenden gjennom sin årlige kartlegging av det nordiske outsourcing-markedet. KPMG har fulgt dette markedet tett med slike undersøkelser i 15 år.

Stagnasjon

For første gang siden undersøkelsen ble lansert, opplever leverandørene en stagnasjon i markedet, heter det i undersøkelsen, som bærer navnet KPMG Nordic Shared Services and Outsourcing Pulse Survey.

– Etterspørselen har stabilisert seg og markedet har nådd et metningspunkt. Nå handler det i mye større grad om å utnytte leverandørene som virksomheten allerede har, enn å sette ut nye tjenester, sier outsourcing-ekspert Geir Alexander Talseth. Han er direktør i KMPG Digital med ansvar for sourcing.

– Vi ser klare indikasjoner på at dette henger sammen med skyinvesteringer, cybersikkerhet og automasjon, sier Talseth, som mener det nå er på tide å vinke farvel til tradisjonelle driftsmodeller.

Økte skyinvesteringer

Undersøkelsen er basert på samtaler med nordiske sourcing-rådgivere og ledere hos internasjonale tjenesteleverandører. Noe av formålet med undersøkelsen er å kartlegge hva som skal til for å lykkes med outsourcing og lønnsomme tjenestemodeller i en tid da digitalisering og omstilling står øverst på agendaen hos de fleste virksomheter.

55 prosent av tjenesteleverandørene og 63 prosent av rådgiverne i kartleggingen sier at de forventer å se økte skyinvesteringer.

Samtidig forventer over halvparten at investeringene i datasentre vil reduseres.

– Vi trenger ikke lenger bruke tid på å diskutere om skyløsninger er et fullgodt alternativ. De fleste har fått øynene opp for mulighetene skyen gir i form av skalerbarhet, kostnadseffektivitet og sikkerhet. Nå handler det om å finne beste praksis med riktige styringsmodeller, rett kompetanse og teknologiske plattformer som sikrer en smidig og sikker overgang til skyen, sier Talseth.   

Mangel på talenter

En av utfordringene nå er å finne nok kompetente folk til å realisere de planlagte initiativene i 2018, noe som krever ny kompetanse og økt forretningsforståelse.

– Det handler ikke bare om å plukke talenter rett fra skolebenken, men også om å bevare og videreutvikle talenter over tid. Digitaliseringsinitiativer kompliseres av at markedet rask støvsuges for ekspertise, sier Talseth.

outsourcing