Over 25.000 pc-er donert

Over 25.000 pc-er donert

Læringssenteret har valgt selskapet In/Out til ny leverandør for ordningen med å overføre brukt it-utstyr fra næringsliv til skolene.
I 1999 tok Nærings- og handelsdepartementet og Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet et felles initiativ til å gi skolene et bedre it-tilbud. Dette skulle skje gjennom overføring av nyere brukt datautstyr fra næringslivet og offentlige virksomheter.

I løpet av de fire årene ordningen har eksistert, har over 25.000 brukte pc-er kommet skoler landet over til gode, skriver Læringssenteret i en pressemelding.

- In/Out kom med det beste tilbudet da det skulle inngås en ny avtale. Nå er det opp til næringsliv og offentlige virksomheter å bidra, sier Petter Korseth, underdirektør i Læringssenteret.

In/Out skal sørge for at mest mulig datautstyr doneres fra private og offentlige virksomheter og kommer skolene til gode til en rimelig pris. Mye utstyr som skiftes ut i dag har både kapasitet og kvalitet som dekker skolenes behov.

Brukt it-utstyr til skolene fører til gjenbruk, noe som gir stor miljømessig gevinst. For å sikre donorbedriften mot at andre får tilgang til informasjon, slettes all sensitiv informasjon som er lagret på harddiskene.