Overdramatisert jobbeksport

Tapt jobber i USA går sjenden til utlandet.
Til tross for økende uro vedrørende antall it-jobber som flyttes over Atlanteren, viser en ny rapport fra det amerikanske arbeidstilsynet at kun to prosent av bemanningskuttene i første kvartal skyldes såkalt offshore outsorcing.

Av de 239.361 personene i USA som mistet jobben i første kvartal, var bare 4.633 stillingskutt knyttet til at selskaper flytter deler av virksomheten til lavkostland. På samme tid mistet nesten 10.000 personer jobben på grunn av omlokalisering internt i USA. Statistikken gjelder for selskaper med mer enn 50 ansatte.

Enkelte mener at offhore outsourcing faktisk vil være med på å skape flere arbeidsplasser i USA. Organisasjonen Information Technology Association of America konkluderer i en rapport med at denne aktiviteten skapte 90.000 nye jobber i fjor, og i løpet av 2008 vil nettoveksten være oppe i 317.000 jobber.