Overrasket over WM-datas holdning

Statskonsult mener det er oppsiktsvekkende at it-leverandører vil vegre seg for å inngå fastprisavtaler i fremtiden.
Statskonsult hevder det i dag er vanlig å inngå fastprisavtaler i offentlige virksomheter.

-- Generelt anbefaler vi fastpriskontrakter for utviklingsprosjekter. Dette gir gode styringsmuligheter for begge aktører, sier seniorrådgiver i Statskonsult, Amund Eriksen.

-- Sentrale aktører i it-bransjen sier nå at de vil vokte seg for inngå slike fastpriskontrakter i fremtiden. Hva mener du om det?

-- Det spørs litt hva de mener med dette, men et slikt utspill er relativt oppsiktsvekkende, mener Eriksen.

Fastpris og sluttpris

Eriksen poengterer at begge parter må være oppmerksomme på at det i utviklingsprosjekter skjer endringer underveis, og at fastprisen, ikke må oppfattes som sluttprisen.

-- Vår fastpriskontrakt er laget slik at den nettopp åpner for diskusjon om endringer og tillegg som oppstår underveis i utviklingsarbeidet. Slike endringer vil ofte også føre til økte kostnader, uten at dette i seg selv verken er skandaløst eller oppsiktsvekkende, mener Eriksen.

Etter Eriksen syn ligger mye av nøkkelen til å takle slike utviklingsprosjekter i det å beherske, styre og temme risikoen som begge parter utsetter seg for i utviklingsarbeidet.

Statskonsult og Eriksens erfaring er at andre typer utviklingskontrakter ofte har vært slik at kundene har blitt forført av leverandør, og at slike kontrakter krever enorm kompetanse hos kunden selv. Noe de ofte ikke har.

Heving er uvanlig

Eriksen kommenterer også at det er svært sjeldent at kontrakter blir hevet, slik tilfellet nå er mellom Skattedirektoratet og WM-data.

-- Dette må bety at man har gitt opp innenfor eksisterende rammer, og at man trenger å nullstille seg ut fra dagens status i prosjektet. Man kan ha lært mye verdifullt likevel, som grunnlag for å komme videre, selv om man på en måte går tilbake til startstreken for prosjektet, sier Eriksen.