Overrisler med skrivere

Overrisler med skrivere

Hewlett-Packard har nettopp hatt en av sine aller største lanseringer av skrivere. I Norge fokuseres det på multifunksjon.
Mer enn 20 skriverlanseringer totalt, i praksis tre i Norge. Utfylling av produktspekteret er hva Hewlett-Packard (HP) konsentrerer seg om. Kundene skal ha et tilbud på alle områder, fra enkle til avanserte skrivere for forbrukere, og utskriftsutstyr for den minste til den største bedriften.

Interessen for skrivere med ekstra funksjoner er populært i Norge. Avlesning, det vil si skanning, kopiering, fax og utskrift i ett apparat har slått an i småbedrifter. Nå håper HP at det også skal gjelde avdelinger.

Interessen for de aller største kopieringskriverne er dalende. Behovet for kopiering har stagnert, men utskriftsvolumet stiger fortsatt jevnt.

Balansert

-- Vi søker å få til en balansert utskriftsstrategi, sier Heiko Heilmann, produktansvarlig for multifunksjonsskrivere i Hewlett-Packard.

Det er nye skrivere med andre funksjoner og andre prispunkt som snur opp ned på virksomhetenes utskriftspolitikk. Ofte kommer bedriftens ansatte med en antydning om en budsjettramme og samlet funksjonalitet som de ønsker løst med en skriver.

En fagmann med forståelse for utskriftsbehov med hensyn til teknologi, papirstørrelse, utskriftskvalitet, fargebehov, prispunkt og driftskostnader, vil endre hva slags, hvor mange og plasseringen av nye skrivere.

Det er avskrivningstid som vil bestemme når en utskriftsstrategi skal tas opp til endring, men utskriftsprosjekter gjort for store firmaer som British Telecom, viser betydelige besparelser.

-- En ansatt produserer typisk 30 ) 40 sider per dag. 60 prosent av utskriftene er på en side. A3 benyttes mindre enn en prosent ifølge våre undersøkelser, hevder Heiko Heilmann.

For å finne frem til riktig løsning har HP et grundig opplæringsprogram av representantene for sine distributører slik at de kan veilede. Avhengig av behov, vil enkelte ansatte få skrivere plassert rett i nærheten.

Tre produkter

HPs tre produkter er tilpasset forskjellige krav. En av skriverne er for 5 ) 25 brukere, en for 30 ) 50 med A3, og en for større utskriftsbehov i farger. Produktene betegnes henholdsvis Laserjet 4345mfp, 9040/9050mfp og 9500mfp.

-- Med avdelingskriveren Laserjet 4345 tetter vi et stort hull i vår produktportefølje, fremhever Heiko Heilmann.

Denne sort/hvit-skriveren skriver 43 sider per minutt til en listepris på 20.000 kroner. Ifølge HP gir det en anskaffelseskostnad som er 50 prosent lavere enn konkurrerende produkter. Fargesider kan skannes for videre formidling via nettet.

Forbedringen for de nevnte skriverne i forhold til tidligere versjoner, er den store grafiske pekeskjermen hvor funksjonssymbolene er klart markert. Etter å ha trykket på funksjonen, er det bare å jobbe seg nedover for å detaljspesifisere oppgaven. Ideen er at brukeren skal få opplæring mens detaljene spesifiseres.

Ekstrautstyr som postkasse med tre hyller, stabler/stifter, skuffer og tosidig trykk gjør den rimelige skriveren halvannen gang så dyr.

9040mfp og 9050mfp skriver henholdsvis 40 og 50 sider i minuttet. Startprisen er henholdsvis 70.000 kroner og 90.500 kroner. Ekstrautstyret kommer på inntil 70.000 kroner. Alt kan ikke brukes på en gang. En typisk pris er 120.000 kroner.

Fargeskriveren Laserjet 9500mfp starter på 95.000 kroner selv om utskriften bare er på 24 sider per minutt. Ekstrautstyret koster tilsvarende 9050mfp.

Skanner

HP lanserte også en skanner som betegnes 9200c Digital Sender, siden enheten selv kan distribuere det innleste materialet. Til overføringen benyttes programvare for digitalisering av dokumentene for å oppnå rask og effektiv overføring. I forhold til fysisk distribusjon blir det en betydelig kostnadsreduksjon for virksomheter med stor geografisk spredning.