Overser it-sikkerhet

Salget av sikkerhetsprodukter innfrir ikke forventningene. Bonanzaen etter den 11. september i fjor ga seg fort.

To nye rapporter viser at selskapenes investeringer på it-sikkerhet uteblir. Ifølge det ene byrået, New York-baserte Vista Research, vil it-sikkerhetsmarkedet først begynne å ta av ved utgangen av 2003.

Årsaken er at mange av de store selskapene oppgraderte sitt sikkerhetsutstyr i forbindelse med overgangen til 2000. De ser liten grunn til ny oppgradering nå.

Kortvarig bonanza

Den andre rapporten, som kommer fra Thomas Weisel Partners, viser at amerikanske myndigheter heller ikke har satset for mye på it-sikkerhet siden 11. september i fjor. 

Investeringene har vært sporadiske og ikke særlig omfattende, skriver analysebyrået.

-- Alle som har deltatt i vår undersøkelse sier at investeriengen på sikkerhet har vært mindre enn forventet, sa Thomas Weisel nylig på en sikkerhetskonferanse der han presenterte rapporten.

Litt likevel

En undersøkelse utført av News.Com, som omtalte de to rapportene tirsdag, viser et noe annerledes mønster. Ifølge denne undersøkelsen svarer en tredjedel av de spurte at it-sikkerhet har høyeste prioriet i deres selskaper.

Vista sier at sikkerhetsbransjen, med selskaper som Check Point, Symantec og norske Norman i spissen, vil vokse tre prosent i år, elleve neste år, og atten prosent i 2004. Deretter vil bransjen legge seg på et femten prosent vekstnivå de neste  tre årene.

I år vil det bli omsatt for 5,9 milliarder dollar, som stiger til 11,7 milliarder i 2007.