Overtar deler av WM-data i Danmark

Overtar deler av WM-data i Danmark

Software Innovation har inngått avtale med WM-data om overtakelse av alle WM-datas aktiviteter innenfor elektronisk saks- og dokumenthåndtering (ESDH) på det danske markedet.
Avtalen omfatter alle aktiviteter relatert til ESDH produktet Opus/FileNet, en rekke kunder innenfor offentlig og privat sektor, samt seks medarbeidere.

Tilsammen utgjør aktivitetene en årlig omsetning på ca. seks mill kroner. Kjøpesummen består av en fast og en variabel del og er totalt estimert til ca. en million danske kroner.

Oppkjøpet betyr at de eksisterende Opus-kundene blir kunder i Software Innovation som har ESDH som sin kjernekompetanse og strategisk fokusområde. Eksisterende kontrakter og serviceavtaler vil bli videreført. Overtakelsen åpner samtidig opp for nye muligheter i sammenheng med Software Innovations løsninger og tjenester på ESDH-området.

Samtidig med oppkjøpet inngår Software Innovation og WM-data en samarbeidsavtale, hvor Software Innovation blir WM-datas foretrukne partner ved levering av ESDH-løsninger i forbindelse med store digitaliseringsprosjekter i offentlige sektor i Danmark.