Overvåket sikkerheten og spionerte på sjefens epost

En sikkerhetsovervåker i det amerikanske utdanningsdepartementet ble i overkant nysjerrig. Nå går det mot fem år bak lås og slå.

Kenneth Kwak (34) fra den amerikanske delstaten Virginia har kjent seg skyldig i å overvåke sjefens epostkorrespondanse og datamaskinbruk. Kwak var ansatt som sikkerhetsovervåker i utdanningsdepartementet. Nå risikerer han fem års fengsel, skriver Computer Weekly.

Kwak hadde i all hemmelighet skaffet seg full oversikt over sjefens dataaktiviteter ved generalinspektørens kontor i utdanningsdepartementet. Saken der Kwak nå har erkjent skyld er anlagt av justisdepartementet.

Saken illustrerer problemet med utro tjenere. Kwak var nemlig tiltrodd stillingen som kontrollør i gjennomgangen av føderale saker om informasjonssikkerhet. Han skal ha plassert programvare på sin egen sjefs datamaskin, og slik skaffet seg tilgang til maskinen når han selv måtte ønske det, hevder justisdepartementet.

Ved hjelp av den installerte programvaren skal Kwak ha overvåket epostaktivitet, nettsurfing og annen kommunikasjon. Han skal også ha formidlet informasjonen han skaffet seg til andre ansatte. Formålet skal ha vært ren fornøyelse, ifølge tiltalen.

Kwak får trolig en bot på oppmot 250.000 dollar, eller 1,5 millioner kroner, i tillegg til høyst fem års i fengselsstraff.