ØVING: NTNU Gjøvik starter byggingen av et øvingssenter for datasikkerhet.

ØVING: NTNU Gjøvik starter byggingen av et øvingssenter for datasikkerhet.

Øvingssenter for sikkerhet på NTNU Gjøvik

Kunnskapsdepartementet bevilger totalt 24 millioner kroner til NTNU for oppgradering av bygg og undervisningslokaler. Åtte av disse millionene lander hos NTNU på Gjøvik.

Pengene skal brukes til å gjøre ferdig lokalene til Norwegian Cyber Range (NCR) – et senter som brukes til å trene på å motstå dataangrep. Det skriver Oppland Arbeiderblad.

Byggingen kan starte til sommeren, ifølge Nils Kalstad ved informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU.

– Da står forhåpentligvis treningssenteret ferdig i løpet av året, sier Kalstad i en pressemelding.

– Universiteter og høyskoler må gi rom for mer studentaktive undervisningsformer og bruke tradisjonelle forelesninger i litt mindre grad. Undervisningslokaler, enten det er auditorier, laboratorier, verksteder eller fellesarealer, er viktige faktorer for bedre kvalitet i høyere utdanning, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V), også hun i en pressemelding om tildelingen.

– Vi gleder oss til å kunne tilby et svært realistisk fysisk øvings- og treningsmiljø. Anlegget blir spesielt viktig i etter- og videreutdanning. Samtidig får vi plass til Seksjon for digital sikkerhet ved IT-avdelingen på NTNU. Dette vil styrke NTNUs evne til både å beskytte sine egne digitale verdier og til å levere anvendbar kunnskap og ferdigheter til samfunnet, sier Kalstad.

NTNU i Trondheim får sin del av tildelingen. Universitetet i Stavanger er også tildelt midler til å bygge om på skolen.