På lang sikt

££idgundefined££
I dagens Computerworld ser vi på historikk. Fo to år siden pekte vi ut ti selskaper vi ga betegnelsen "verdiskaperne". Ikke alle har levd opp til navnet. Men de som har gjort det har flere fellestrekk som er verdt å legge merke til.

Egenutviklet teknologi, ikke hastverk, ser hele verden som sitt marked på et tidlig tidspunkt, ikke overivrige etter å bli børsnotert, de ansatte kontrollerer store eierposter, målrettet arbeid, langsiktig strategi man holder seg til, er noen.

Man kan kalle dette suksesskriterier, spesielt når vi vet at de to årene mellom første gang vi skrev om verdiskaperne som gruppe, og nå, har vært vanskelige. Det har vært nedgang stort sett over hele linja verden over.

Mye av suksessen kan tilskrives forretningslogikk, som i teorien ikke bør være hokus pokus. Men i bunn har selskapene en teknologisk plattform det har tatt årevis å utvikle og modne, både i forhold til seg selv og markedet.

Det bør være et sterkt signal. Å satse på grunnforskning er ingen dårlig idé. Vi går mot en verden der it og bioteknologi smelter sammen. Nye produkter og løsninger vi ennå ikke kjenner, vil følge i kjølvannet.

Norge bør ha alle forutsetninger til å ta en aktiv rolle i denne utviklingen. Men da må det skapes miljøer for grunnforskning og bedrifter som får tid og anledning til å kommersialisere sine produkter som vokser ut fra det teknologiske grunnarbeidet.

Poenget er at dette er en god idé nå, som man kan høste av om 10 til 15 år. Det nytter ikke å sitte hjemme på oljeberget og si at vi skal være med "bare det blir litt mer konkret". Det er nå grunnlaget skal legges for flere verdiskapere.

Nå er det sommerferie. Computerworld ønsker alle sine lesere en riktig god sommer. Hold dere oppdatert om it-verdenen på www.computerworld.no som er aktiv hele sommerferien.