På nett med nye tjenester

På nett med nye tjenester

Med nye interaktive tjenester og brede bånd til alle kommunale lokasjoner skal Oslo gå inn i 2005 med ny it-giv.
Ved årsskiftet er ambisjonene til de som har ansvar for "eOslo"-arbeidet at hele 60 av kommunens tjenester skal være konvertert fra gammel, passiv informasjon eller søknadsskjemaer presentert på nettet, til ekte interaktive tjenester.

De har brukt mye tid og krefter på å utvikle en felles plattform og infrastruktur for tjenestene, slik at brukergrensesnittet for innbyggerne er noenlunde likt, enten du skal søke barnehageplass eller klage på en parkeringsbot. Dette for at brukerne skal kunne kjenne seg igjen.

Sjelden bruk

-- Det er en utfordring med en rekke kommunale tjenester og søknadsprosesser at det er noe innbyggerne bare forholder seg til en gang i livet, eller en gang i året. For at brukervennligheten skal bli bra må de kunne kjenne seg igjen i de ulike interaktive tilbudene, sier Grete Zetterdal, ansvarlig for eOslo-arbeidet..

Målsetningen er rundt 60 slike tilbud ved årsskiftet. En egen gruppe er nedsatt for å jobbe opp mot de ulike etatene for å få fortgang i arbeidet. Per i dag er det 38 slike tilbud på kommunens nettsider..

-- Hvordan blir brukerne informert om de nye tilbudene?

-- Vi har laget en egen portal for de ulike søknadsprosessene i kommunene. Etter hvert som tjenester blir interaktive, blir det gjort kjent via portalen, forklarer Zetterdal.

På nett

Zetterdal er opptatt av det interaktive tilbudet for kommunens innbyggere, men også opptatt av jobben med å kable alle kommunens lokasjoner sammen i et høyhastighetsnettverk der tele og data er samlet.

Oslo kommune har 1.300-1.400 tjenestesteder, med rundt 25.000 datarelaterte arbeidsplasser. I tillegg kommer alle elev-pc-ene. Det er Ementor som har fått jobben med å bygge ut nettet, og de bruker utstyr levert av Cisco.

Stovner bydel har vært pilot for prosjektet. Om et år er planen at 700-800 tjenestesteder skal være koblet i nettverket. Prislappen for hele tiltaket ligger rundt 50 millioner kroner.

Det er de ulike tjenestestedene selv som definerer hvor bredt bånd de er avhengig av i sitt virke. Noen trenger stor båndbredde, andre kan nøye seg med det som er mulig å få ut av en kobbertråd.

-- Vi er overbevist om at vi har betydelige effektiviserings- og besparelser på driftssiden å hente ut når nettverket er ferdig utbygd, forklarer Zetterdal.