På orkesterplass i den nye medie-stua

På orkesterplass i den nye medie-stua

Via teknologi-samarbeid, finansieringsstøtte og standardisering vil Intel innta en sentral posisjon når fremtidens medie-hjem tar form.
BARCELONA: Ingen nye prosessorer, ingen høyere klokkefrekvenser, i praksis ingen vanlige lanseringer fra Intel. En utstrakt hånd til tredjeparter for å være med på å utvikle løsninger basert på Intels teknologi, var det viktigste budskapet under den viktige konferansen Intel Developers Forum i Europa.

-- Vi har foreslått Digital Home Working Group og fått med oss tunge aktører som Fujitsu, Hewlett-Packard, IBM, NEC, Philips, Samsung og Sony, sier Patrick Gelsinger, teknologidirektør i Intel.

Det hele handler om neste generasjon organisering og distribusjon av film, tv og videoer og bruken av internettet, spesielt med hensyn til spill. De tilknyttede teknologiene er mangfoldige.

Kutte kablene

Fra Intels side er det snakk om tv-er med LCOS (Liquid Crystal On Silicon) som vil utfordre LCD og plasma for skjermteknologi. Også Ultra Wideband som har en overføringskapasitet på 500 Mbit per sekund, vil ifølge Intel være viktig. Denne teknologien benytter veldig lite effekt og vil derfor bare kunne overføre ti meter. Ideen er å kvitte seg med alle sammenkoblingskablene.

-- USB flyttet kablene fra baksiden av pc-en til fremsiden. Ultra Wide Band vil ordne opp i det, fortsetter Pat Gelsinger.

Også kombinasjonen av silisiumteknologi og optikk jobber Intel med å realisere. Tidligere i år oppnådde Intel en dramatisk forbedring av dette fagfeltet som betegnes Silicon Photonics, med en ytelsesøkning på 50 ganger.

3D-grafikk

Det hele handler om multimedia, for bedrifter og for forbrukere. Derfor har Intel dannet et forum, 3D Industry Forum, for visning av tredimensjonal grafikk. Sammen med Adobe, Boeing og 30 andre bedrifter jobber Intel for å utvikle en standard, Universal 3D Format, som gjør at tredimensjonal grafikk kan vises uansett hvem som utviklet produktet.

Det er særlig for opplæring og konsultasjon at grafikken skal brukes. Ideen er at alle dagens datamaskiner er mer enn gode nok for å vise frem et tredimensjonalt produkt selv om de ikke har den grafikken eller de lisensene som konstruksjonsprogramvaren krever.

Målet er å kunne utnytte data om produktet lenge etter det ble konstruert. En typisk problemstilling er utskifting av deler uten at reparatøren kjenner produktet på forhånd.

Ved å gå gjennom den tredimensjonale visningen skal fagfolk kunne reparere avanserte produkter de ikke har kjennskap til. Data i henhold til tredimensjonale visningsstandarden skal kunne sendes over internettet uten at det krever bredbånd. Komprimering er derfor viktig.

-- Vi har utviklet teknologi hvor mottakeren kan begynne å jobbe med den tredimensjonale konstruksjonen før alle dataene er overført understreker Rick Benoit, markedsføringssjef for teknologi i Intel.

Den tredimensjonale visningsstandarden skal bli en internasjonal standard ved hjelp av den europeiske standardiseringskomiteen ECMA som vil jobbe for at standarden blir ISO-sertifisert (Internasjonal Standard Organisasjon).

Tre muligheter

I hjemmet ser Intel tre interessante muligheter. Den første er muligheten til å se premierefilmer på tv istedenfor på kinoen. Mange amerikanere har sagt seg veldig interessert i å skape premierekvelder i egen stue.

Den andre muligheten er å lære via Web på hjemme-pc-en. Den tredje muligheten er videokonferanse i familien når generasjonen bor spredd over et stort geografisk område.

-- Det er tre forutsetninger for at det skal lykkes. For det første må tilbudene være enkle å sette opp og bruke. For det andre kreves det kvalitetslyd, for det tredje trådløs forbindelse, fremhever Glenda Dhorchak, direktør for bordmaskiner og forbrukerelektronikk i Intel.

Intel har derfor inngått et tett samarbeid med Dolby-laboratoriet for å skape lyd i syv kanaler via pc-en.

Dhorchak understreker at det må utvikles byggeblokker som enkelt kan utvides for produktvarigheten synker og nye smarte løsninger vil lett ødelegge for eksisterende.

Intel stoler på at sin egen teknologiutvikling vil bidra til at de vil være en viktig aktør i fremtidens digitale multimediatilbud. I den forbindelse jobber Intel med å utvikle ett generelt apparat som erstatter hjemme-pc, tv-boks og videospiller.

Eksempel på at det er mulig er tilbudet fra Luxat, et multimediaselskap i Luxemburg.

Men Intel tror ikke at de kan gjøre alt alene. Derfor har de opprettet et fond, Digital Home Fund, på 200 millioner dollar for de bedriftene som vil være med på å utvikle smarte løsninger for det digitale hjemmet.