På skinner for Stover

På skinner for Stover

Stover AS har inngått kontrakt med Oslo Sporveier.

Stover AS vil være ansvarlig for utskiftning av plattformen Windows NT til Windows XP hos Oslo Sporveiers 650 arbeidsstasjoner fordelt på 5 lokalstasjoner.

Dette inkluderer utskiftning av pc-er, programmer, skrivere. Implementeringen av Windows XP har nylig startet og vil være ferdigstilt i løpet av første kvartal neste år.

For Stover AS er avtalen med Oslo Sporveier verdt om lag 1 million kroner.