På tide med it-marken

På tide med it-marken

Kundene holder igjen. Det gjelder derfor å skape forventning. En it-marken er et bra virkemiddel.
Fortsatt spår analysefirmaene at det skal bli litt bedre. Fortsatt holder kundene igjen. Det er lite som begeistrer.

Forretningssystemer er ikke noen veldig drivkraft. De bidrar lite til topplinjen, noe til bunnlinjen.

Virksomheter som er avhengige av fagsystemer, ser nøye på disse. Det har hendt mye på programvareutvikling og maskinteknologi siden de ble utviklet. Spørsmålet er om det finnes noe standard eller om systemene må utvikles.

Da gjelder det å ha et sted å kunne gå, et sted å se hva som eksisterer. En it-marken kan være svaret.

På åttitallet var messer noe man bare måtte gå på. Selv nåværende statsminister Bondevik var ivrig, ivrig etter å lære dette nye, med pc-er. På nittitallet ble it-messene borte. I fjor forsvant amerikanernes store it-messe, Comdex.

Bare Cebit, Hannover-messen holder stand. Den er spennende, den er forferdelig, den bør oppleves, en gang, eller hvert tredje år, om man er i bransjen.

På Cebit er det vanskelig å orientere seg. Mange av de store it-leverandørene vurderer derfor kontinuerlig om de skal delta. Flere har kuttet ut. Oracle var en av de første. Å drukne i menneskemylderet er ingen interessert i, spesielt hvis messedeltagerne først og fremst er interessert i øl.

Det er få alternativer. Microsoft har konferanser med utstillinger, men de er for fagfolkene. Naturligvis må utviklerne ha noe å gå til, men det er ikke de som først og fremst trenger it-marken.

Utviklerne trenger å føle at de er del av en menighet, at de er av verdi. Programvareleverandørene forstår å ta seg av dem. De er fremtiden.

Ulempen er at mange ikke har råd til utviklere. De har satt bort it-virksomheten, de har eget driftspersonell som må forstå hva de gjør, men ikke trenger å kunne detaljer.

Detaljer derimot, må deres it-leverandør kunne, det være seg applikasjonsleverandøren, konsulentfirmaet eller it-produsenten.

Men det er ikke nok at leverandøren forstår. Bedriftens folk må også forstå. En rekke virksomheter som har satt bort it-virksomheten sin, oppdager hvilken kompetanse de selv må ha.

Ukens Microsoft-konferanse i København bidrar med glimt av fremtiden og tilhørighet, typisk for it-sjefen.

Krysningsfeltet mellom forretning og it er avgjørende. Denne kompetansen trenger avdelingsledere og it-fagfolk, men hvor skal de få den?

It-marken er svaret, men finnes det slike? Nærmest ikke, men det finnes unntak. En av de avanserte er RSAs sikkerhetskonferanse. Dette er en messe for fagfolk, men også for folk som skal lære å forstå de vanskelige sikkerhetsproblemstillingene.

På sikkerhetskonferansen i Barcelona var norske virksomheter overrepresentert i forhold til deltagerantallet. Representanter for offentlig virksomhet, forsvar, bank og industri gikk aktivt inn for å forstå utfordringene.

Ideen er ikke å kunne detaljer. Ideen er å forstå slik at man kan diskutere med fagfolk for å finne frem til den beste løsningen.

Fujitsu Siemens har forstått. Deres oktobermesse i Augsburg er i dag et eksempel til etterfølgelse. I midten av messeområdet løsninger basert forskjellig it-teknologi. Rundt, verdiøkende tjenester fra partnere rettet mot et bestemt område.

Digital Equipments Decworld var et fantastisk forbilde på hva en moderne it-marken bør inneholde. Teknologiske løsninger og fremtidsvisjoner presentert på en appetittvekkende måte. Typisk et sted for å lære og bli inspirert.

It-produsentenes demonstrasjonssentre vil kunne dokumentere og etterprøve løsninger, men det blir lett for større forhold.

Mindre bedrifter krever praktiske løsninger eksempelvis på sikkerhet. Et vindunderapparat med avanserte applikasjoner bygget inn, er hva mange trenger. Grunnen er nødvendigheten av lavere kostnader og behovet for rask innføring.

Før løsningen anskaffes må den ses. Deretter kan den kjøpes på nettet etter modell fra Dell. Selv skal Dell og Microsoft utvikle en totalløsning for administrasjon av maskin, operativsystem og applikasjon ved ett klikk.