På tiggerferd til Brüssel

Statsråd Skogsholm dro denne uken til Brüssel for å be EU ta inn norske delegater i sine komiteer.
Tirsdag og onsdag denne uken hadde statsråd Torhild Skogsholm møter med EU-kommisjonær Erkki Liikannen, ansvarlig for EU-kommisjonens saker som gjelder it og tele.

-- Vi ønsker å være med i fagkomiteene som jobber for harmonisering av regelverket. For oss er det vesentlig å være med. Liikanen viste forståelse for problemstillingen, sier Torild Skogsholm.

Hun måtte ta opp samtalen fordi Norge er satt på sidelinjen i EU. EU er nå mest opptatt av utvidelsen og sidestiller Norge med søkerlandene.