Palmsource går for Linux

Palmsource går for Linux

Palmsource har inngått et samarbeid med Montavista, som leverer Linux-operativstystem for mobile enheter.

Samarbeidet er en følge av at Palmsource valgte å flytte over på Linux. De to selskapene vil videreutvikle Linux-baserte operativsystemer for pda-er og mobiltelefoner.

PalmSource vil bli en del av MontaVistas Open Framework partner-program, og MontaVista på sin side deltar i Palmsources PPMW (Palm Powered Mobile World)-program.

Avtalen mellom selskapene endrer ikke Palmsources planer å bruke teknologi kjøpt fra China Mobilesoft i desember.

Blir mye lettere

Ifølge Didier Diaz, visemarkedssjef i Palmsource, vil valget om å bruke Linux-kjernen som basis for Palms operativsystem gi selskapet ekstra drakraft.

-  Den store fordelen med å flytte over til Linux-kjernen er at det finnes mange utviklere som kan skrive til den. Det er bare en håndfull mennesker som kan programmere i Cobalt, som er basis for dagens Palmsource operativsystem. Nå blir det mye lettere for oss, sier Diaz.

- Linux er en garanti mot høyere avgifter. Open source hindrer store prisøkninger, og begrenser muligheten for enkeltaktører å få for mye makt, sier Diaz.