Papirsenter

IBM skal opprette et senter i Helsingfors for nyskaping innen skogs- og papirindustrien, kalt Forest and Paper Innovation Centre (FPIC).
Fra opprettelsen er det finske papirkonsernet M-real invitert med som deltaker. IBM regner med at flere andre selskaper kommer til å gå inn som medlemmer i den nærmeste fremtid.

Hensikten med å opprette senteret er å bistå IBMs kunder i papirindustrien slik at de kan dra nytte av IBMs industrielle kompetanse og ekspertise på teknologi, forskning og utvikling av løsninger, forklarer IBM i en pressemelding. Ved å arbeide tett sammen med kundene kan IBM utvikle og iverksette løsninger som endrer måten å drive industrien på, og som fører til økte inntektsstrømmer for både kundene og IBM.