Pappaen til Nusse er borte

Pappaen til Nusse er borte

Pioneren Thomas Hysing gikk bort i påsken. Vi hedrer hans minne.

Thomas Hysing ledet arbeidet ved Sentralinstitutt for industriell forskning (SI, i dag Sintef Oslo), som gjorde at Norge hadde en av de første elektroniske datamaskinene i Europa. Den var klar til Universitetet i Oslos universitetsdager for publikum i 1954.

Selv var Hysing sivilingeniør fra NTH med Master fra Berkeley i California og et studieopphold i Cambridge hvor han fikk oppleve EDSAC, verdens første datamaskin med programvare i maskinen.

Modnet

Da hadde ideen om en norsk datamaskin modnet i mange år. Professor Svein Rosseland fikk bygget en differensialanalysator, en matematisk analog datamaskin, før krigen. Kanskje verdens mest avanserte.

IBMs første sjef Thomas Watson ble berømt for uttalelsen om at verden trengte bare fem datamaskiner. Europa trengte bare en. Spørsmålet var om den skulle plasseres i Roma eller København.

I Norge var det blitt nedsatt et utvalg i 1949, Utvalg for matematikkmaskiner, som skulle vurdere Norges behov. Meningen var å bygge en elektromekanisk maskin ved hjelp av releer, tilsvarende hva IBM hadde bidratt til.

Men påvirkning fra nordmenn som hadde vært i USA, spesielt Henry Viervoll, og et studieopphold i Cambridge i 1950 hvor professor D. R. Hartree fikk Thomas Hysing overbevist om at Norges datamaskin måtte være elektronisk, endret planene.

Bygging

200.000 kroner ble avsatt til byggingen i 1951. Mesteparten ble brukt til måleutstyr for å sjekke om konstruksjonen virket. Hysing klarte for 1.000 pund å anskaffe en rekke komponenter fra professor Andrew D. Booth i England som ble startgrunnlaget, men komponentene var så lunefulle at de kalte maskinen for Nusse. Den virket første gang i 1953. Navnet ble siden forklart som Norsk Universell Siffermaskin Sekvensstyrt Elektronisk.

Maskinen benyttet radiorør for prosessoren som kunne foreta 500 addisjoner i sekundet. Minnet bestod av en ferritt-tromme som kunne lagre 512 36-bits ord. En operasjon tok ett millisekund, men måtte prosessoren vente på trommen kunne det ta 16 millisekunder. Til tross for sin beskjedne kapasitet brukte maskinen 1.500 watt. Inn og ut ble gjort ved hjelp av hullbånd. Resultater ble skrevet på en skriver.

Nusse kunne også spille spill, les videre på neste side!