Parallellimportører i dobbel skvis

Danske parallellimportører av it-utstyr presses av både HP og skattemyndighetene. Nå danner de sin egen interesseorganisasjon.

Når en rekke av de store danske parallellimportørene, eller brokerne som de kalles, samles for å drøfte etableringen av en interesseorganisasjon, vil det være et historisk skritt, skriver danske Computer Reseller  News.

 

Personlige konflikter har satt en stopper for slike forsøk tidligere, men nå kjemper brokerne for livet og tvinges til å gjøre noe.

 

HP har gått til krig mot importen fra gråmarkedet ved hardhendt tolkning av EUs merkevaredirektiv. I tillegg vil skattevesenet bruke en ny lov som kan straffe selskaper som er involvert i momskaruseller.

 

Billigere

 

Gråimportørene henter inn merkevarer fra andre kilder enn produsentenes egne offisielle kanaler og selger dem til en billigere pris til forhandlere i land som Norge og Danmark . Det er fullt lovlig å gjøre dette så lenge varene kjøpes innenfor EUs grenser, men ikke hvis de hentes inn fra andre steder i verden.

 

I fjor foretok HP en razzia i lageret til den danske distributøren Bluecom, på jakt etter parallell-importerte varer, med en dansk domstol godkjennelse.

 

Men en vare kan sirkulere mange ganger i gråmarkedet før den havner hos en broker og brokeren kan ikke alltid vite sikkert hvor varen stammer fra. Men det kan HPs nye sporingsverktøy. Derfor må brokerne som handler med HP-utstyr være forberedt på en permanent risiko for å få varer beslaglagt og havne i rettsaker.

 

Det finnes også flere gråimportører i Norge, men verken HP eller andre har gjort noe annet enn å advare mot dem.