Parkerer databasene

Parkerer databasene

Fast-avleggeren Comperio reduserer behovet for prosessorkrevende databasesøk. Det kan gå hardt utover databaseselskapenes omsetning.
Med Fast ESP (Enterprise Search Platform) i ryggen har lille Comperio i løpet av et år overbevist et titalls private bedrifter og offentlige etater om fordelene ved å søke samtidig i strukturerte og ustrukturerte data.

Fast Search & Transfer har hatt stor internasjonal suksess med sin søkeplattform. Nå vurderer også stadig flere nordiske it-miljøer å indeksere de strukturerte dataene og gjøre dem søkbare utenfor databasen.

Trenden er en trussel mot Oracle og de andre store databaseselskapene. Lisensinntektene til disse selskapene beregnes nemlig utifra hvor mange prosessorer som må til for å behandle informasjonen som ligger i databasen. Når søkene gjøres utenfor databasen, blir behovet for regnekraft mindre.

Raskere utenfor

-- Databasen blir et sted å lagre data, men ikke et sted å bruke dem, sier Jørn Ellefsen, daglig leder i Comperio.

Fast har forlengst vist at moderne søkemotorer gir raskere respons på åpne søk enn databasenens interne søkemuligheter. Søk med trunkering (*) kan ta mange sekunder i en database. I verste fall kneler hele løsningen. Med moderne søkeverktøy tar alle søk omtrent like lang, eller kort, tid.

Like viktig som fleksible søk, er muligheten til å søke i strukturerte og ustrukturerte data på en gang. Viktigheten av utstrukturerte data illustreres av at så mye som 80 prosent av en bedrifts informasjon lagres utenfor databaser. Epost-meldingene, dokumenter og andre "flate" filer inneholder vel så mye forretnigskritisk informasjon som erp-systemet og andre programvareløsninger med databaser i bunn.

Lite fleksibel

Ifølge Ellefsen, som selv har arbeidet flere år i Oracle Norge, er det mye å tjene på å flytte søk og annen informasjonsbehandling ut av databasene. Eksempler fra USA viser at administrasjonsbehovet kan bli redusert til en tiendedel og maskinvarekostnadene til en tredel.

-- Databasene er ikke gode til fleksible søk. Relasjonsmodellene passer ikke alltid. Du får søk som passer i modellen, og søk som ikke gjør det.

Comperio-sjefen viser til at også erp- og crm-systemer er best på forhåndsdefinerte søk,

og i liten grad støtter fleksible og intelligente søk på brukernes premisser. Ved å legge Fast ESP opp på databaser, erp-systemer og BI-løsninger (business intelligence) kan Comperio legge til rette for brukerstyrte søk og sanntids overvåking og analyse. Koster skjorta

Gode søkeløsninger kan også redusere kostnader knyttet til integrasjon, hevder Ellefsen.

-- Med Fast ESP er det mulig å se informasjonen uten å måtte lage kompliserte integrasjonsløsninger, sier han, samtidig som han understreker at skriving av data selvsagt vil kunne kreve integrasjon.

Fast ESP er ingen billig løsning. Internasjonalt ligger den gjennomsnittlige kontraktsprisen på nærmere 3,5 millioner kroner. I Norden ønsker de fleste enklere løsninger. Comperio leverer derfor nedskalerte løsninger for selskaper og etater som har et par hundre tusen kroner å avse.