Parrer seg for sikkerhets skyld

Nettverksdistributøren Azlan skal selge Sonicwall-produkter. Mer ytelse og bedre sikkerhet til lavere pris skal friste.

Oppdatert 8. desember 2004;  -- Sonicwall har i dag en produktportefølje rettet mot SMB og hjemmemarkedet som vil bidra til å styrke Azlans stilling som en komplett distributør av integrerte sikkerhetsprodukter, sier Hans Kristian Larsen, administrerende direktør i Azlan Norge.

Med nytt operativsystem som gir flere sikkerhetsapplikasjoner, vil Sonicwall kunne gi tilfredsstillenede sikkerhet til lavere pris.

Azlan Group er en telefoni- og nettverksdistributør som ble startet i Storbritannia i 1984. God logistikk fra et sentralisert lager i Storbritannia har dannet grunnlaget for Azlans fremgang.

I 2003 ble gruppen kjøpt av Tech Data Corporation som hadde en omsetning på 17,4 milliarder dollar sist finansår som ble avsluttet 31. januar 2004. I Norge antas omsetningen å bli rundt 180 millioner kroner i 2004. Alcatel og Cisco representerer hovedtyngden.

På telefoni jobber Azlan tett med Alcatel. Det er oppgradering og nysalg av telefonsentraler som håndterer IP-telefoni Azlan ivrer for. Målet er å legge til rette for neste generasjons telefoni hvor data og telefoni benytter samme nettverk ved hjelp av ip-protokollen.

Nå større

Til nå har Azlan vesentlig rettet seg mot forhandlere til store virksomheter. Sonicwall som har utviklet seg fra å tilby produkter til hjemmemarkedet og små bedrifter, passer derfor veldig godt inn.

-- At Azlan velger Sonicwall er hyggelig. Det beviser produktets kvaliteter, sier Ann Martinsen, daglig leder i Infinigate, distributør for Sonicwall i Norge.

Det er årets produkter og det nye operativsystemet Sonicos 3 som har fått Azlan til å fatte interesse for det Sonicwall representerer.

-- Azlan i Europa er størst på opplæring av kunder på det tekniske innen it, fremhever Hans Kristian Larsen.

I Norge utdanner Azlan sine forhandlere på alle sine produkter som Alcatel, Cisco, Eicon, Funk Software, Konftel, McAfee og Nortel. Opplæringen vil trolig komme på 15 millioner kroner.

For Sonicwall er avtalen med Azlan viktig for å nå større systemintegratorer som er en ny distribusjonskanal for Sonicwall, som til nå har benyttet Infinigate som distributør.

-- Hurtig tilgang på hjelp er viktig. Vi har en sentralisert helpdesk som spesielt tar seg av software for Microsoft, Novell og sikkerhet. Det holder ikke bare å kunne produktet. Problemstillingene er mer komplekse, forklarer Hans Kristian Larsen.

Applikasjoner

-- Vår styrke er at vi kommer nedenfra. Vi kan fokusere på applikasjon. Vi bruker standard elektronikk fra Intel og Motorola. Vi oppnår dermed lavere kostnader, sier Peider Weiss, nordisk ansvarlig for Sonicwall.

Sonicwall ønsker ikke å være den første til å ta i bruk ny teknologi. Sonicwall jobber for å ha den teknologien størsteparten av kundene forstår er spennende. Dell er derfor på mange måter et forbilde. Ideen er å kunne tilby 80 prosent av sikkerhetsfunksjonene til 50 prosent av prisen av konkurrentene.

Stadig flere sikkerhetsapplikasjoner skal få kunder til å interessere seg for Sonicwall som forsøker å bli et navn innen sikkerhetsapparater.

I tillegg til brannmur og VPN (virtuelt privat nett) håndterer eksempelvis Sonicwall PRO 4060, URL-filtrering, det vil si fjerning av data fra bestemte internettadresser, trådløs sikkerhet og innbruddsavsløring. Innholdsfiltrering, Content Security Manager skal komme dette kvartalet. Til neste år kommer virusbeskyttelse og søppelpostfjerning.

Programvaren for innbruddsavsløring har Sonicwall bygget selv. Virusbeskyttelsen vil muligens være sammensatt fra flere som eksempelvis McAffee.

For de minste virksomhetene er målet å kunne tilby løsninger sammen med teleleverandører som tar seg betalt for sikkerhetsløsninger, eksempelvis i pizzarestauranter. Ulempen er om restaurantene benytter forskjellige teleleverandører avhengig av geografi siden det ikke er sikkert at teleleverandørene benytter samme programvare.