Partnerne har tro på Lenovo

Partnerne har tro på Lenovo

Norske forhandlere og distributører har tro på tettere samarbeid og bedre varetilgjengelighet fra Lenevo.

Lenovo lanserte i oktober i fjor en ny, samlet kanalstrategi for å få et bedre forhold til partnerne og en mer konsekvent tilnærmingsmåte overfor kundene. Målet er å føre så mye som mulig av forretningen gjennom kanalen.

Nylig møtte selskapets toppledelse 120 businesspartnere fra 17 vesteuropeiske land på Lenovos partnerkonferanse i Paris.

- Lenovo har tatt kritikk på alvor, strømlinjeformet produktlinjer og betingelser, og møter forhandlerne med åpne ører og vilje til samarbeid, sier Vincent Fauquenot, visepresident for den europeiske kanalorganisasjonen, til IT-Bransjen.

Flytter lager til Norge

Jan-Thore Johnsen i ADCom Data Kjeden er svært fornøyd med programmet på partnersamlingen, der han fikk gode tilbakemeldinger på det han lurte på.

Blant annet fikk han tatt opp servicebetingelsene på Lenovos Ideapad-serie for konsumenter, som han mener ikke har samme servicenivå som Thinkpad-produktene, som håndteres av IBM.

Den største og kanskje viktigste nyheten på partnerkonferansen mener Johnsen er muligheten for å hente maskiner til storkunder med spesialprisavtaler direkte fra distributørens lager.

Siden distributørene allerede har disse rutinene på plass i forhold til andre produsenter, regner han med at de også vil kunne etableres raskt med Lenovo-produktene.

- Mens disse maskinene tidligere måtte bestilles særskilt fra Lenovo, kan de nå hentes fra lager i Norge, noe som vil gjøre prosessen vesentlig kjappere, sier han.

- Liker ikke direktesalg

Monica Aune i GNT er fornøyd med signalene Lenovo sendte til partnerne sine i Paris og at de brukte så mye tid på å kommunisere at kanalen kan være trygg på deres tilstedeværelse:

- Et hovedmål med arrangementet var å fortelle at Lenovo satser på kanalen sin. De forsikret at både distributør og forhandler er svært viktige for dem, og at de ikke har planer om å bruke energi på å gå mer direkte.

- Vi liker ikke direktesalg, sier Aune, som viser til ulik praksis hos produsentene og markedsrapporter som bekrefter en økning i direktesalget.

I forhold til Lenovo føler hun seg imidlertid trygg på at hun kan bruke energi på dem. På spørsmålet om hvorvidt GNT vil prioritere Lenovo framfor leverandører som ikke alltid går gjennom kanalen svarer hun at det å investere i Lenovo gir større muligheter for å høste gevinster om et år og ikke bare på kort sikt.

- De garanterte trygghet på lang sikt og forutsigbarhet, og det er viktig for oss å få den beskjeden. Når de har forsikret det foran alle distributørene og forhandlerne i Europa, er det vanskelig å snu strategien sin på kort sikt.