Partnerskap for papirløst kontor

Samarbeidsprosjektet "Flyt 4" binder Lexmark til en rekke partnere.
"Flyt 4" er en løsning der Lexmark garanterer at kostnadene til dokumentproduksjon blir redusert med minimum femten prosent. Prosjektet er en firetrinns-rakett hvor stegene går fra å velge og installere verktøy og produkter, via infrastruktur for dokumentflyt. Målet er et effektivt samspill mellom alle komponentene i systemet.