Pasientene skal lære ekspertene riktig telemedisin

Pasientene skal lære ekspertene riktig telemedisin

Mandag vil verdens telemedisin-elite diskutere fremtidens tekniske løsninger i Tromsø. Det nye er at pasientene skal fortelle hva som er riktig behandling.
Dette er 11. gang at Tromsø Telemedicine and eHealth Conference arrangeres. Årets internasjonale konferanse er i regi av Nasjonalt senter for telemedisin. For to år siden ble de utnevnt som det første samarbeidssenter for telemedisin av Verdens Helseorganisasjon (WHO).

Konferansen satser på å få frem brukernes stemmer, og vil dessuten fungere som møteplass for helsevesen, forskere, teknologer og leverandører.

Formålet er å lage en arena hvor nevnte grupper, på grunnlag av erfaringer hittil, kan drøfte hvordan informasjons- og kommunikasjonsteknologi best kan brukes for å ivareta den enkeltes helse, opplyser informasjonssjef Hilde Pettersen.

Aids-pasient snakker ut

Flere av hovedinnlederne på konferansen er brukerrepresentanter. Fra Sverige kommer for eksempel Angelica Fridthiof som er medlem av det svenske reumatikerforbundet og styremedlem i European Health Telematics Association.

- Alle ønsker å snakke på vegne av pasientene. Det er nå på tide at vi gjør det selv, sier Fridthiof.

Ian Kramer, som er aids-smittet og tidligere advokat, kommer til telemedisinkonferansen i ishavsbyen fra England og er engasjert på bred basis i pasienters rettigheter. Han skal holde et av hovedforedragene, som tar utgangspunkt i at pasienter og brukere sitter inne med ekspertkompetanse som i langt større grad burde være respektert.

Kramer er dermed talerør for et mer likeverdig forhold mellom mottakere og leverandører av helsetjenester.

Storinnrykk

Konferansen arrangeres fra mandag til og med onsdag i neste uke.

Arrangørene regner med storinnrykk, ettersom det ventes mellom 400 og 500 deltakere fra en rekke land til konferansen som er blitt en årlig foreteelse i Tromsø.