Pass deg for outsourcing

Pass deg for outsourcing

Det er på tide å tenke seg om når det gjelder outsourcing.

Outsourcing har blitt såpass innarbeidet som en del av det moderne næringslivet at det tilpasses for ofte, uten at det tenkes nøye igjennom. Det mener Gartner-analytiker Linda Cohen, som har skrevet boka ”Multisourcing; Gå forbi outsourcing for å oppnå vekst og smidighet” (Multisourcing; Moving beyond Outsourcing to Achieve Growth and Agility).

Cohen mener at outsourcing er et for begrenset konsept for å takle bedriftenes utfordringer.

- Selskaper trenger en ny tilnærmingsmåte, som vi i Gartner kaller multisourcing. Den er nødvendig hvis bedrifter vil høste gevinster av outsourcing i fremtiden, sa Cohen på Gartners Itxpo i Cannes.

Med multisourcing vil Gartner lede bedrifter forbi kjappe løsninger som kan gi avkastning på kort sikt, men koster mer etter hvert.

- Kaotisk og vanebasert outsourcing skaper like mange nye problemer som den løser, mener Cohen.

Multisourcing for bedrifter og organisasjoner gir et rammesett for kommunikasjon og overser relasjonen både innenfor og utenfor organisasjonen.

Avliver myter

Gartner ser åtte myter med outsourcing som underminerer suksess med utsetting av tjenester. De åtte mytene bidrar til at bedrifter setter i gang outsourcing uten å tenke over hva dette betyr for forretningskonseptet.

En av mytene er at outsourcing kan foretas uten sammenheng med bedriftens strategi. Dermed kan outsourcing føre til inkompatible forhold innenfor bedriften.

En annen myte er at ulike tjenester i en bedrift er uavhengig av hverandre. Her tar Cohen "en Brundtland" og forklarer at alt henger sammen med alt. Uten å se sammenhengen kan forretningsideen kjøre seg fast.

Andre myter som Gartner vil avlive handler om skalering av selskapet, kompleksitet og styring og administrasjon.

Det viktigste for å unngå fellene er at en bedrift har en overordnet (multisourcing) tilnærming av sin tjenestestrategi som fører til at alle deler av bedriften kan overvåkes og finjusteres kontinuerlig.

Les Gartners blog om outsourcing.

Også utviklings- og forskningsavdelingen i EL & IT Forbundet har advart norske bedrifter om outsourcing av tjenester til andre land.

Boka til Linda Cohen kan bestilles her.