Passerer 10.000 ip-telefonikunder

Passerer 10.000 ip-telefonikunder

Nextgentel har nå totalt 129.600 aktive linjer, men kun 8,2 prosent av kundemassen ringer over ip.

Tallene for tredje kvartal viser at Nextgentel har bra driv i bredbåndsmarkedet. Selskapet omsatte for 155,3 millioner kroner, en vekst på 32 prosent i forhold til samme periode året før.

Driftsresultatet før avskrivninger havnet på 35,5 millioner kroner og resultatet før skatt viser seks millioner kroner.

- Nextgentel viser solid organisk vekst og opprettholder en stabil markedsandel også i tredje kvartal. Vi har styrket selskapets posisjon som den klare nummer to målt i antall linjer i det norske markedet, sier administrerende direktør Olav Stokke i en pressemelding.

Tiltak på servicesiden

Stokke uttaler seg også om kundeservicesituasjonen:

- Veksten i kundebasen og relativt omfattende omlegginger som Telenor har gjennomført i nettet i høst, har vært krevende for Nextgentels kundeservicefunksjon og leveranseapparat. En rekke tiltak er iverksatt for å sette Nextgentel i stand til igjen å kunne levere et overlegent produkt med akseptabel kundeservice til alle våre kunder, understreker Stokke.

Han legger til at pågående aktiviteter og nødvendige kapasitetsutvidelser innen kundeservicefunksjonen allerede har begynt å gi effekt, og vil ventelig gi betydelige forbedringer i løpet av høsten og vinteren.

For kort tid siden gikk sjefen for kundeservice av.

Lavere inntekt per kunde

Totalt 8.800 nye kunder kom til i tredje kvartal. Totalinntekten per kunde falt fra 431 til 414 kroner, og det skyldes økning i antall privatkunder samt økt omsetning av produkter i lavere ende av prisskalaen.

Antall bredbåndstelefonikunder økte med 3.100 til netto 10.700 i løpet av kvartalet