Passerte 200.000 i årlig bidrag

Passerte 200.000 i årlig bidrag

Med 9.000 kroner i året fra de ansatte i ProAct, passerte giverstafetten IKT-Aid 200.000 i årlige bidrag til Leger Uten Grenser og Utviklingsfondet.
Infrastrukturbyggeren ProAct fikk stafettpinnen av daglig leder Øyvind Ørback i eScenic. Administrerende direktør Omar Lien fikk med seg endel av de ansatte på giverstafetten IKT-Aid.

-- Hvor mange prosent av de ansatte har bidratt?

-- Ni ansatte har bidratt. Totalt har vi 53 ansatte så det blir 17 prosent.

-- Hva er den månedlige giversummen i snitt?

-- Totalt gir vi 850 kroner i måneden, i snitt blir det over 94 kroner per giver.

-- Hvordan er fordelingen mellom bidragene til Utviklingsfondet og Leger Uten Grenser?

-- Hundre kroner går til Utviklingsfondet, resten gir vi til Leger Uten Grenser.

-- Hvem overtar stafettpinnen?

-- Stafettpinnen går til Henning Edwardsen i Idium.

Med 850 kroner i måneden fra de ansatte i selskapet, bidrar ProAct med 10.200 kroner i året. Etter ProAct sitt bidrag ruller det nå totalt 203.314 kroner inn til IKT-Aid på årsbasis.