Patent-kurs

Abelia arrangerer kurs i patenter og programvare.

Patentering av programvare. Patentering av programvare har blitt et hett tema i Norge. En av årsakene er at denne beskyttelsesformen har blitt utbredt i USA og etter hvert også i Europa.

Dermed risikerer norske bedrifter å krenke andres rettigheter når ny programvare utvikles for salg. Abelia arrangerer kurs i Oslo i begynnelsen av mars, og tilsvarende i Trondheim i september.