Patentet til Bellboy: Patentkrav 1

Bellboy er innehaver av et patent på et bestillingssystem som ble inngitt i 1993. Patentet er delt i to og gjelder for Norge, Europa og USA.

Patentkravet 1 er en fremgangsmåte for bestilling av tjenester som for eksempel hotellrom, helsetjenster eller alle former for billettbestillinger. Patentkrav 2 er selve systemet der en slik fremgangsmåte benyttes.

Les Patentkrav 2 her

 "Fremgangsmåte til bestilling av tjenester, spesielt til bestilling av hotellrom og reiser i inn- og utland samt helsetjenester, hvor bestillingen foretas over en brukerterminal forbundet med minst én sentral databehandlingsinnretning, hvor den sentrale databehandlingsinnretning omfatter en datalagringsinnretning og dessuten er forbundet med en tjenestestedterminal, og hvor fremgangsmåten omfatter tinn for

a) å kalle opp den sentrale databehandlingsinnretning fra brukerterminalen,

b) å spesifisere en tjenesteanmodning overfor den sentrale databehandlingsinnretning,

c) å innhente informasjon om tjenestetilbud fra en database i den sentrale databehandlingsinnretning,

d) å velge tjenestetilbud på basis av den innhentede informasjon fra databasen, karakterisert ved at fremgangsmåten dessuten omfatter trinn for

e) å la valget av et tjenestetilbud bevirke automatisk oppsetting av en forbindelse mellom brukerterminalen og tjenestestedterminalen over den sentrale databehandlingsinnretning,

f) å bestille den ønskede tjeneste fra tjenestestedterminalen,

g) å overføre en bestillingsbekreftelse fra tjenestestedterminalen til brukerterminalen,

hvoretter den oppsatte forbindelse mellom brukerterminalen og tjenestestedterminalen nedkobles og brukerterminalen vender tilbake til den sentrale databehandlingsinnretning for enten å spesifisere en ytterligere tjenesteanmodning eller å avslutte oppkallet idet bestilllingen registreres i sanntid av et lokalt databehandlingssystem på tjenestestedet og bevirker en sanntidsoppdatering av en database i det lokale databehandlingssystem, hvoretter tjenesteinformasjon i databasen i den sentrale databehandlingsinnretning automatisk og omgående oppdateres fra det lokale databehandlingssystem på basis av de i tilknytning til trinnene a)-g) foretatte transaksjoner mellom brukerterminal og tjenestestedterminal."