Patentet til Bellboy: Patentkrav 2

Bellboy er innehaver av et patent på et bestillingssystem som ble inngitt i 1993. Patentet er delt i to og gjelder for Norge, Europa og USA.

Patentkravet 1 er en fremgangsmåte for bestilling av tjenester som for eksempel hotellrom, helsetjenster eller alle former for billettbestillinger. Patentkrav 2 er selve systemet der en slik fremgangsmåte benyttes.

Les Patentkrav 1 her

"11. System til bestilling av tjenester, spesielt til bestilling av hotellrom og reiser i inn- og utland samt helsetjenester, hvor bestillingen foretas over en brukerterminal forbundet med minst en sentral databehandlingsinnretning, hvor den sentrale databehandlingsinnretning omfatter en datalagringsinnretning og dessuten er forbundet med en tjenestestedterminal,

k a r a k t e r i s e r t ved at brukerterminalen er forbundet med databehandlingsinnretningen over et første, alment tilgjengelig telekommunikasjonsnett, at den sentrale databehandlingsinnretning er forbundet med tjenestestedterminalen over nevnte første telekommunikasjonsnett eller et annet telekommunikasjonsnett, idet tjenestestedterminalen er forbundet med en databehandlingsinnretning på tjenestestedet, at den sentrale databehandlingsinnretningen omfatter en formidlingsanordning, idet formidlingsanordningen skaffer forbindelse mellom brukerterminalen og den sentrale databehandlingsinnretning, mellom den sentrale databehandlingsinnretning og tjenestestedterminalen eller mellom brukerterminalen og tjenestestedterminalen over det eller de nevnte telekommunikasjonsnett, at den sentrale databehandlingsinnretning rommer en fra både brukerterminalen og tjenestestedterminalen oppkallbar database for registrering av henholdsvis bestillingsinformasjon og tjenesteinformasjon og innrettet til avgivelse av bestillingsinformasjon til tjenestestedterminalen og tjenesteinformasjon til brukerterminalen, samt til løpende å oppdateres ved henholdsvis registrering av en bestilling, ved bekreftelse av en bestilling og ved kontinuerlig innlegging av permanent eller flytende tjenesteinformasjon, og at brukerterminalen er innrettet til å forbindes direkte med tjenestestedterminalen over formidlingsinnretningen."