Podcast: Fra SV til Høyre på digitaliseringsbølgen

Norge har et digitalt forsprang, men det er ingen selvfølge at vi skal beholde det. Vi er også et samfunn som har stor tillit til hverandre. Dette mener Paul Chaffey som er dagens gjest i Digitaliseringspådden. Chaffey er statssekretær i Kommunal og moderniseringsdepartementet og har et stor engasjement inne innovasjon i både offentlig og privat sektor. 
Paul Chaffey