Pc-en forteller hvor den er

Pc-en forteller hvor den er

Ny GPS-teknologi gjør det mulig å spore en stjålet pc med en nøyaktighet på 15 cm.

LONDON: Redd for å miste pc-en? Neivel, men begrepet tapte data har fått nærmest ny mening etter en rekke tyverier av essensielt datautstyr i England de siste månedene.

Det begynte med at cd-er med viktige skatteopplysninger forsvant. For et par uker siden forsvant en bærbar pc fra forsvaret som inneholdt store mengder sensitiv informasjon. I Storbritannia alene blir det mistet eller stjålet 875 pc-er hver dag.

Med ny og kommende lokaliseringsteknologi kan slike konsekvensene av slike datatap reduseres betraktelig. GPS er i ferd med å nå stor utbredelse, men er ikke treffsikkert nok på egenhånd.

Bærbar standard

Ny teknologi som er under utvikling vil gi helt andre muligheter både når det gjelder å spore tapt utstyr og sikre dataene på utstyret.

Størrelsen på GPS-enheter vil krympe betraktelig og bidra til at lagt mer treffsikre GPS-enheter for plass på en bitteliten brikke.

- GPS vil være standardfunksjonalitet i pc-brikker om få år. Skulle pc-en bli borte vil du da kunne sende passordendringer til den, kryptere hele harddisken eller slette den, om du vil. Dette vil virke også når pc-en er skrudd av, sier Shaw.

- I tillegg til GPS trenger man retningssøkere, og det er her revolusjonen vil inntreffe. Nye slike søkere vil i kombinasjon med GPS nå en treffsikkerhet fra 1,5 til 15 centimeter. GPS hjelper deg med å finne riktig dør, mens radiofrekvens-utstyret finner riktig skuff, hevder Norman Shaw i selskapet Exacttrak.

Ifølge Shaw vil kombinasjonen av GPS, GSM og nytt radiofrekevens-utstyr derfor gi helt nye muligheter. I tillegg til at det blir enklere å finne utstyr som er tapt, gir det nye utstyret også nye muligheter for kryptering.

Geo-kryptering

Muligheten til å fjernkryptere, kontrollere og konstant lokalisere data under transport kan få store konsekvenser for bransjer og virksomheter som krever sikker transport.

Eksempler på anvendelsesområder kan være film- og kinoindustrien og helsevesenet, mener Norman Shaw.

Slik virker den lokasjonsbaserte krypteringen: data krypteres på kildelokasjonen og videresendes til et valgt bestemmelsessted, der posisjonen fastslås ved hjelp av GPS, rapporteres tilbake til "avsenderstedet" og autentiseres.

Avsenderstedet vil så dekryptere og gjøre informasjon tilgjengelig ved bestemmelsesstedet. Idet dataene er utenfor det autentiserte området igjen, vil data krypteres på ny.

- Dette er den virkelige fremtiden for det globale navigasjonssystemet, og den ser unektelig ganske lovende ut, sier Norman Shaw.